Öppen forskningskultur

Vetenskapens öppenhet har alltid varit en del av ansvarsfull forskning. På en kort tid har dock det som menas med öppenhet förändrats. Nya digitala verktyg och samhällets förväntningar skapar möjligheter men de även pressar forskarsamfundet att öka på vetenskapens öppenhet och ändra på de sätt som forskning överhuvudtaget utförs, hur resultat sprids samt hur forskare belönas.

Dessa förändring bär med sig ett nytt arbetsfält som är ofta utmanande. Vad allt behövs för att forskning ska bli mera öppet? Hur ska öppen vetenskap bli en del av forskarsamfundets vardag?

Expertgruppen i öppen forskninskultur

Expertgruppen i öppen forskningskultur har som uppgift att befrämja och diskutera frågor kring forskningskulturens öppenhet genom att t.ex. skriva rekommendationer och strategier.

Expertgruppens ordförande är Laura Himanen (TTY) och sekreterare Janne Pölönen (TSV) och Eeva Savolainen (TSV).

Bekanta dig med de olika arbetsgrupperna och kom med.