Öppen data

Att öppna och möjliggöra fri tillgång till forskningsdata är inte en enkel uppgift. Till och med själva terminologin kan vara utmanande. Pratar vi om forskningsmaterial eller forskningsdata? Vad allt kan vara data?

Öppnandet av forskningsdata kräver en stor mängd planering av forskare och forskningsprojekt redan vid tidpunkten för datans insamling. Goda kunskaper i datahantering har en viktig roll. Lagstiftning (särskilt dataskyddsförordningen GDPR), forskningsfinansiärers villkor och forskningsetiska frågor påverkar hur öppet forskningsdatan kan vara. Dessutom innebär en långvarig lagring av data insatser av individuella forskare samt välplanerad infrastruktur.

Forskningsdata och dess livscyckel

Forskningsdatans väl kontrollerad livcyckel innebär att forskningen är verifierbar och reproducerbar. Dessutom ska forskningsresultaten vara lätta att nå och dra nytta av. Detta betjänar både andra forskare i deras kommande projekt samt beslutsfattare i deras arbete.

Fairdata-tjänsterna hjälper med att kontrollera forskningsdatans livscyckel. Tjänsterna ger stöd både i frågor om långvarig förvaring och tillgänglighet.

Läs mera om Fairdata och Fairdata-tjänsterna

Expertgruppen i öppen tillgång till forskningsdata

Expertgruppen i öppen tillgång till forskningsdata har som uppgift att befrämja och diskutera frågor kring öppen data. Expertgruppen har flera olika arbetsgrupper som koncentrerar sig på speciellt utvalda teman.

Expertgruppens ordförande är Pekka Orponen (Aalto-universitet) och sekreterare Nina Järviö (TSV).

Bekanta dig med de olika arbetsgrupperna och kom med.

Tjänster och stöd i datahantering

Dataarkiv och lagring

Fairdata