Open access

Open access logo avoin tiede väritOpen access eller öppen tillgång till publikationer är en av grundpelarna i öppen vetenskap. Genom öppen tillgång är forskningsresultat tillgängliga för så många som möjligt så snabbt som möjligt.

Fördelarna av open access är uppenbara. Att uppnå öppen tillgång i verkligheten kräver dock kulturförändring och en förnyelse av de nuvarande financieringsmodellen.

Expertgruppen i öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Expertgruppen för tillgånget till vetenskapliga publikationer (open access) träffar och diskuterar aktuella ämnen tillsammans. Vid behov kan gruppen utse mindre arbetsgrupper för att ta itu med frågor gällande t.ex. internationell publicering, financiering, inhemska publikationer eller plattformer och sökbarhet av publikationer.

Expertgruppens ordförande är Leena Kaakinen (Förbundet för vetenskapspublicering i Finland) och sekreterare Sami Syrjämäki (TSV).

Anmäl dig till expertgruppen och berätta vilka teman du är speciellt intresserad av.