Koordinering av öppen vetenskap

Öppen vetenskap kräver nationell koordinering. Vetenskapliga samfundens delegation ansvarar för koordineringen med finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med koordinationen är att främja en nationell diskussion om målen och medlen för öppen vetenskap, att öka samarbetet och medvetenheten om de möjligheter, utmaningar och lösningar som öppen vetenskap innebär.

Koordineringen grundar sig starkt på samarbete mellan hela forskningssamfundet. I koordineringen ingår universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut, forskningsfinansiärer, bibliotek och arkiv. Följande principer utgör kärnan för koordineringsarbetet:

  • Koordineringsarbetet sker öppet
  • Uppbyggnaden av koordineringen är så enkel som möjligt och existerande nätverk och projekt utnyttjas
  • Koordineringen koncentrerar sig på centrala frågor om öppen vetenskap som lokaliseras tillsammans av forskningssamfundet

Koordineringens baserar sig på samarbete mellan arbetsgrupper, expertgrupper och den nationella strategigruppen. Dessutom ordnas de nationella dagarna för öppen vetenskap två gånger om året. Alla parter inom den finländska forksningssamfundet är välkomna att delta i arbetet för öppnare vetenskap och forskning!

För mer information om den nationella koordineringen av öppen vetenskap, vänligen kontakta utvecklingschefen Henriikka Mustajoki: henriikka.mustajoki(@)tsv.fi