Tutkimus-PAS sopimusmalli

  • Sopimukset tehdään tutkimusorganisaatioiden kanssa
  • Sopimuksessa sovitaan tietoaineistoista ja tutkimusorganisaatioille tarjottavista tukipalveluista
  • Sopimuksen sisältöä päivitetään tietosuojasääntelyn mukaisesti, ja sitä kehitetään tutkimusorganisaatioiden vastuuhenkilöiden kanssa helmikuussa 2018