Arkaluonteisen tiedon tutkimuskäytön viitearkkitehtuuri

Arkaluonteisen tiedon tutkimuskäytön viitearkkitehtuuri: viitearkkitehtuurikuvaus on CSC - Tieteen tietotekniikan keskukselta tilattu selvitystyö. Dokumentissa kuvataan ehdotus arkaluonteisen tiedon tutkimuskäytön viitearkkitehtuurityön pohjaksi. Viitearkkitehtuuriehdotus on tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus ‑hankkeelle (ATT), ja se julkaistaan hankkeen avoimella lisenssillä. Tilatun selvitystyön tavoitteena oli laatia arkaluonteisten aineistojen hyvän hallinnan pohjaksi arkkitehtoninen kehys, joka edesauttaa keskustelua aiheesta sekä toimii mahdollisen jatkotyön pohjana. Pyrkimyksenä oli löytää tärkeimmät tekijät, periaatteet, prosessit, yms., jotka olisi huomioitava, sekä tunnistaa tarvittavien yhteisten palveluiden kirjo ja toteutuksen periaatteet.Dokumentissa ei tuoteta yksityiskohtaisia kuvauksia, eikä oteta kantaa teknisiin ratkaisuihin.