Pysyvät tunnisteet (PID)

Suomen tutkimusinfrastruktuurit -palvelu tarjoaa pysyvät tunnisteet kuvailemilleen infrastruktuureille.

 

Miksi käyttää pysyviä tunnisteita?

Tutkimusinfrastruktuurien pysyvien tunnisteiden käyttämisestä on seuraavat hyödyt:

  • Infrastruktuurit ovat tarkasti yksilöitävissä
  • Infrastruktuurien ja niiden tarjoamien palveluiden löydettävyys paranee niin organisaatioissa kuin niiden välilläkin
  • Infrastruktuurien vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi helpottuu
  • Mahdollistaa infrastruktuuripalveluiden tuottajien meritoitumisen
  • Tunnisteet ovat luotettava ratkaisu tietojärjestelmien ja organisaatioiden väliseen automatisoituun tietojenvälitykseen ja tiedon rikastamiseen
  • Täydentää tutkimustietokokonaisuutta, koska julkaisuilla, tutkimusaineistoilla ja tutkijoillakin on jo tunnisteet

 

Pysyvä tunniste

Tunniste on kohteen yksilöivä ainutkertainen merkkijono, jonka avulla kohteeseen voidaan yksiselitteisesti viitata. Pysyvä tunniste on kohteen koko elinajaksi tallennettu tunniste. Digitaalisille materiaaleille on useita eri tunnistejärjestelmiä, esim. URN- tai DOI-tunnisteet. Ns. resolver-palvelun avulla tunnisteet voivat toimia toiminnallisina tunnuksina eli pysyvinä linkkeinä verkossa.

Suomen tutkimusinfrastruktuurit -palvelussa infrastruktuureille käytetään URN-tunnisteita. Tutkimusinfrastruktuurien URN-tunnisteet ovat palvelussa muotoa

urn:nbn:fi:research-infras-vvvvkkppn

missä vvvv = vuosi, kk = kuukausi, pp = päivä ja n = juokseva luku.

Suomen tutkimusinfrastruktuurit -palvelun URN-tunnisteet voidaan tunnistaa ja niiden merkitys selvittää Kansalliskirjaston urn.fi -palvelun kautta, josta nämä tunnisteet ohjataan osoittamaan palveluun tunnistetun infrastruktuurin kuvailutietoihin.