Rahoittajakoulutukset

Syyskuussa 2015 Suomen Akatemian ja Tekesin henkilöstölle järjestettyjen avoimen tieteen koulutustilaisuuksien ohjelmat ja materiaalit löytyvät täältä.

"Ole mukana tutkimuksen muutoksessa" -koulutustilaisuus I, 07.09.2015 Suomen Akatemia

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tuomat hyödyt ja mahdollisuudet sekä keskustelu avoimuudesta rahoittajan toimintakulttuurissa
Juha Haataja
(esityksen tallenne)

Tutkijan puheenvuoro, avoimen tieteen hyödyt
Samuli Ollila
(esityksen tallenne)

Avoimen tieteen keskeiset käsitteet, periaatteet ja toimintatavat
Sami Borg
(esityksen tallenne)

Tutkimustuotosten avoin julkaiseminen
Jyrki Ilva
(esityksen tallenne)

Suomen Akatemian puheenvuoro
Pentti Pulkkinen
(esityksen tallenne)

Huomioita avoimemmista tieteen käytännöistä yrityksien näkökulmasta – molemminpuolinen ilo ja hyöty
Pia Erkinheimo
(esityksen tallenne)

 

"Ole mukana tutkimuksen muutoksessa" -koulutustilaisuus II, 16.9.2015 TEKES

Tekesin puheenvuoro
Ilona Lundström

Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus
Jyrki Ilva
(esityksen tallenne)

Käytettävissä olevat palvelut
Ville Tenhunen
(esityksen tallenne 1 ja tallenne 2) *esitys loppuu tallenteessa 2 kohdassa 7:00

Aineistonhallinta ja työkalu datanhallintasuunnitelmien tekemiseen
Jari Friman ja Minna Ahokas
(esityksen tallenne 1 ja tallenne 2) *esitys alkaa tallenteen 1 kohdasta 7:00

Oikeuksien hallinta ja avaamiseen liittyvät erityiskysymykset
Liisa Ewart
(esityksen tallenne 1 ja tallenne 2) *esitys loppuu tallenteessa 2 kohdassa 7:30

Avoimen tieteen edistäminen yliopistossa
Eeva Nyrövaara
(esityksen tallenne 1 ja tallenne 2) *esitys alkaa tallenteen 1 kohdasta 7:30

Tutkimusrahoittajien keinovalikoima tutkimusdatan avaamiseksi
Sami Borg
(esityksen tallenne 1 ja tallenne 2) *esitys alkaa tallenteen 1 kohdasta 8:35