Palvelut

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen Tutkimus-PAS-kokonaisuus palvelee digitaalisten tutkimusaineistojen saatavuuden ja hallinnan kokonaisuudessa, mm. jakamisessa, tallennuksessa ja pitkäaikaissäilytyksessä, mukaan lukien metatietopalvelut työkaluineen sekä aineistojen avaamisen palvelut. Tutkimus-PAS-kokonaisuus hyödyntää yhteistä PAS-ratkaisua. Pitkäaikaissäilytyspalvelu ei pelkästään säilytä bittejä, joista digitaaliset aineistot koostuvat, vaan turvaa myös niiden ymmärrettävyyden säilymisen. Tämä mahdollistaa aineistojen helpon ja joustavan hyödyntämisen hyvin erilaisiin tarkoituksiin myös tulevaisuudessa.

Palvelut ovat tiedeyhteisölle avoimia. Kokonaisuutta kehitetään OKM:n ja muiden hankkeiden ohjauksessa, yhteistyössä pääasiassa CSC:n ja Kansalliskirjaston kesken. Tietoa nykyisistä palveluista >>>

Palveluprosessin muodostus etenee seuraavasti:

Nykyisten palveluiden palvelulupauksien uudistus alkaa (mm. IDAn muutos)

Huhtikuu 2017

Valmistellaan palveluprosessikokonaisuuden uudistus

Touko-lokakuu 2017

Uudet palvelukuvaukset ja palvelulupaukset valmiina

Marraskuu 2017