Avoimen tieteen osaajaverkosto

Osaajaverkosto kokoaa eri aihepiirien ja tieteenalojen avoimen tieteen osaajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan ja voivat ilmoittautua att-koulutus @postit.csc.fi tai sari.raisanen @helsinki.fi.

Osaajaverkoston tavoitteena on edistää avoimen tieteen osaamisen vahvistamista ja jalkauttamista korkeakoulujen opetukseen. Avoimen tieteen eri aiheista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä osaajaverkostossa oleviin henkilöihin. Verkostoon liittyminen ei kuitenkaan velvoita siihen kuuluvia mitenkään.

Osaajaverkostoon kuuluvien yhteystiedot ja osaamisalueet

Asiantuntija Avoimuuden strategia Avoin tutkimusprosessi Avoin data Avoin julkaiseminen Muu osaaminen

Ahvenlampi Sirpa, Oulun ammattikorkeakoulu, suunnittelija, sirpa.ahvenlampi @oamk.fi

tki-toiminta     julkaisutoiminta, Oamkin tki-toiminnan verkkojulkaisusarja ePooki (open access)  
Ewart Liisa, H2020 legal & financial NCP, lakimies, liisa.ewart @utu.fi         H2020
Harjuniemi Marja-Leena, Jyväskylän yliopisto, informaatikko, Marjaleena.harjuniemi @juy.fi       rinnakkaistallennus  
Herala Antti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, nuorempi tutkija, antti.herala @lut.fi     avoin data tutkimuksessa    
Hirvikoski Tuija, Laurea-ammattikorkeakoulu, johtaja, tuija.hirvikoski @laurea.fi avoimuuden strategiat kansallisella ja kansainvälisellä tasolla       Euroopan komission Open Science Policy Platform -ohjelman asiantuntijaryhmä
Johnson Marianne, Tilastokeskus, yliaktuaari, Marianne.johnson @stat.fi     luvanvaraisten yksikköaineistojen tutkimuskäyttö    
Kaasalainen Sanna, Finnish Geospatial Research Institute - FGI, tutkimusprofessori, sanna.kaasalainen @nls.fi         optiset sensorit, kaukokartoitus, navigointi ja paikannus
Kanerva Päivi, Turun yliopiston kirjasto, informaatikko, paivi.kanerva @utu.fi TY:n avoimen tieteen tukiverkostossa mukana   datanhallinta ja datan avaaminen elektroninen julkaiseminen  
Keskitalo Esa-Pekka, Kansalliskirjasto, kehittämispäällikkö, esa-pekka.keskitalo @helsinki.fi kansallisten palveluiden kehittäminen   digitaalinen pitkäaikaissäilytys ja saatavuus, pysyvät tunnisteet   kulttuuriaineistojen pitkäaikaissäilytys, elektroniset vapaakappaleet
Koikkalainen Riitta, Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija, riitta.koikkalainen @helsinki.fi Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan (Kotilava-hanke)     OA julkaisijan ja kustantajan näkökulmista, tiedeviestintä tiedetoimittaminen, tiedeviestintä
Koistinen Riitta, Luonnonvarakeskus (Luke), tutkimussihteeri, riitta.koistinen @luke.fi       tietokannat ja julkaisujen tallentaminen tietokantoihin  
Kontkanen Pirjo, Helsingin yliopisto, lakimies, pirjo.kontkanen @helsinki.fi     tutkimusaineistojen käyttämiseen liittyvät oikeudelliset näkökohdat ja sopimukset    
Kosonen Miia, Mikkelin AMK, TKI-asiantuntija, miia.kosonen @mamk.fi   sosiaalinen media, tietojohtaminen, digitaalinen tiedonhallinta      
Linna Anna-Kaarina, Oulun yliopiston kirjasto, suunnittelija, anna-kaarina.linna @oulu.fi       sähköisten opinnäytetöiden avoin julkaiseminen, sähköinen arkistoiminen ja julkaisujärjestelmät  
Marjanen Kaarina, Laurea AMK, lehtori, kaarina.marjanen @laurea.fi avoin TKI-toiminta        
Marttila Juuso, Jyväskylän yliopisto, koordinaattori, juuso.h.marttila @jyu.fi     tutkimusaineiston digitointitoiminnan koordinaattori (JY)    
Mikkonen Santtu, Itä-Suomen yliopisto, koordinaattori, statistikko, santtu.mikkonen @uef.fi     tilastollinen data-analyysi, avoimen datan hyödyntäminen avoin julkaiseminen  
Niemi Markku, Helsingin yliopisto, kehittämispäällikkö, Markku.niemi @helsinki.fi     CRIS-järjestelmät, erityiset Pure-ohjelmistotuote ja sen tietoaineistot-osio (datasets)    
Nuutinen Olli, Tampereen yliopisto, koordinaattori, Olli.nuutinen @staff.uta.fi         yhteinen tohtorikoulutus
Nyrövaara Eeva, Helsingin yliopisto, tutkimushallinnon asiantuntija, eeva.nyrovaara @helsinki.fi avoimen tieteen hallinnointi organisaatiotasolla, politiikkaprosessin organisointi ja politiikkojen kirjoittaminen        
Oinaala Anu, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, tiedottaja, anu.oinaala @cupore.fi         kulttuuripolitiikan sektoritutkimus
Peltonen Kati, Lahden ammattikorkeakoulu, TKI-asiantuntija, kati.peltonen @lamk.fi tutkimus, kehitys, innovaatiot        
Pennanen Mikko, Turun yliopiston kirjasto, kirjastonhoitaja, mikko.pennanen @utu.fi       sähköinen julkaiseminen, väitöskirjojen julkaiseminen julkaisuarkistojen asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja (Kansalliskirjasto)
Poikola Antti Jogi, Open Knowledge Finland, puheenjohtaja, antti.poikola @gmail.com     Avoin data   henkilötietojen käsittely, Creative Commons –lisenssit, avoimet osallistuvat työprosessit, tutkimusrahoituksen hakeminen avoimesti, Open Knowledge Finland - Open Science työryhmä
Poteri Eija, Tampereen yliopiston kirjasto, informaatikko, eija.poteri @staff.uta.fi       tieteellinen OA-julkaiseminen  
Päällysaho Seliina, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, tutkimuspäällikkö, seliina.paallysaho @seamk.fi avoin tiede ja tutkimus ammattikorkeakouluissa        
Rehbinder Maria, Aalto-yliopisto, tekijänoikeusasiamies, maria.rehbinder @aalto.fi         tekijänoikeus ja Creative Commons -lisenssit
Riipinen Mari, Turun yliopisto, tutkimusasiamies, mari.riipinen @utu.fi avoimen tieteen hallinnointi organisaatiotasolla, politiikkaprosessin organisointi ja politiikkojen kirjoittaminen       palveluiden kehittäminen
Ruth Anna-Sofia, Tieteellisten seurain valtuuskunta / Julkaisufoorumi, suunnittelija, anna-sofia.ruth @tsv.fi       vertaisarviointi, epäeettisesti toimivat open access -lehdet ja -kustantajat, tutkimuksen arviointi  
Sipola Tiina, Oulun yliopiston kirjasto, informaatikko, tiina.sipola @oulu.fi    

datanhallintasuunnitelma, DMPTuuli

   
Tenhunen Ville, Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus, projektipäällikkö, ville.tenhunen @helsinki.fi         avoimen tieteen palvelut ja arkkitehtuuri
Toikkanen Tarmo tarmo.toikkanen @iki.fi     datan avaamisprosessi    Creative Commons -lisenssit sekä tekijänoikeudet yleisesti
Ylönen Irene, Jyväskylän yliopiston kirjasto, informaatikko, irene.ylonen @jyu.fi       avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallennus