Tiedonhallinnan palveluiden suunnittelusta

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeesa on tehty tiettyjä arkkitehtuurilinjauksia, joita organisaatioiden on hyvä huomoida, jotta palveluita voidaan tuottaa yhteentoimivasti ja tehokkaasti. Arkkitehtuuriperiaatteet ovat seuraavat:

  • Mahdollistetaan tiedon maksimaalinen avoimuus ja sen jatkokäyttö primääriläheistä
  • Huomioidaan tiedon koko elinkaari ja sen hallinta
  • Helpotetaan tutkimustyötä ja tuetaan tieteen perusolemusta (itsensäkorjaavuus, toistettavuus)
  • Viitearkkitetuurissa luodaan määritykset, joiden avulla tunnistetaan avoimen tieteen toteutumisen ehdot
  • Tuetaan kerroksellista, modulaarista ja kustannustehokasta ratkaisumallia, jossa hyödynnetään olemassa olevia osia

 

Tietoturvasta huolehtiminen ja tutkijoiden tukeminen siinä sekä oikeudellisissa asioissa ovat tärkeitä ja runsasta vuorovaikutusta ja asiantuntemusta vaativia tehtäviä laadukkaiden palveluiden varmistamisessa.

Tiedonhallinnan palveluihin kuuluvat seuraavanlaiset asiat:

  • Tuki aineistonhallinnan suunnitelman teossa. Tähän kuuluvat mm työkalujen ylläpito ja käyttötuki, tuki lakiasioissa sekä eettisissä menettelyssä ja kysymyksissä.
  • Koko tutkimusprosessin aikana tarvittavan säilytystilan järjestäminen sekä aineistonhallinta ja tuki datankäsittelyssä siten, että se tapahtuu sääntöjen mukaisesti ja datan laatu on toivottua
  • Tuki hyvän metadatan ja dokumentaation tuottamisessa ja datan oikeanlaisesta näkyvyydestä huolehtimien
  • Hankkeen päättymisen jälkeen tutkijoille tukea aineistojen arkistointiin liittyvissä päätöksissä sekä arkistointi
  • Lopullinen luettelointi ja löydettävyydestä huolehtiminen

(Mukaillen: Graham Pryor: "Who's doing data? A spectrum of roles, responsibilities and compentencies" teoksessa Delivering research data management services. Fundamentals of good practice, 2014. s 44-45) 

Kaikkia palveluita ei ole yleensä tarkoituksenmukaista järjestää jokaisessa organisaatiossa, mutta saadakseen tutkimusaineistot hyvin haltuunsa organisaation tulisi huolehtia siitä, että tutkijoilla todella on riittävästi tietoa mistä tukea saavat. Tärkeitä yleisiä ja tieteenalariippumattomia kansallisia palveluita ovat Tuuli ja Etsin.

Brittiläinen tietoarkisto DDC on tehnyt organisaatioille itsearviointityökalun CARDIO.

< edellinen sivu