Organisaatiolle merkittävät tietoaineistot

Kriteerinä merkittävyydelle voi olla esimerkiksi:

- Profiloitumisen kannalta merkittävät aineistot
- Tutkimusinfrastruktuurien kannalta merkittävät aineistot
- Huippuyksiköiden kannalta merkittävät aineistot
- Erityisosaamisen kannalta merkittävät aineistot