Julkaisuarkistot

Tämä luku on kirjoitettu julkaisuarkistoja ylläpitäville organisaatioille. 

Julkaisuarkiston sisältämissä tietueissa pitäisi pystyä ilmaisemaan yksiselitteisellä ja yhdenmukaisella tavalla, liittyykö tietueeseen kuvaillun kohteena olevan aineiston sisältävä kokotekstitiedosto tai -tiedostoja. Tiedon pitää olla haravoitavissa aineiston metadatan mukana muihin järjestelmiin. Tietueen pitäisi sisältää selkeästi ilmaistu tieto siitä, onko sen yhteyteen tallennettu kokotekstisisältö julkaisuarkiston kautta vapaasti luettavissa ja millä ehdoilla - esim. jonkin CC-lisenssin puitteissa - sitä voidaan muuten hyödyntää. Tiedon pitää olla haravoitavissa aineiston metadatan mukana muihin järjestelmiin.

Tietueiden metadatan pitää sisältää riittävän tarkat bibliografiset tiedot kuvailun kohteena olevasta aineistosta tai julkaisusta. Tietueisiin pitää sisältyä yhteisesti määriteltyyn sanastoon/ontologiaan perustuva tieto kuvaillun aineiston julkaisu- tai aineistotyypistä (esim. vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli). Etenkin rinnakkaistallennettujen artikkelien kohdalla pitää ilmaista yhdenmukaisella tavalla mikä versio arkistoon on tallennettu.

Julkaisuarkistoon tallennettujen aineistojen yhteydessä on suositeltavaa hyödyntää pysyviä tunnisteita (URN, Handle, DOI), joihin pohjautuvia pysyviä osoitteita voidaan käyttää julkaisuihin viitattaessa. Julkaisuarkistoissa on suositeltavaa käyttää julkaisuihin liittyville henkilöille ORCID- tai ISNI-tunnisteita sekä organisaatioille ISNI-tunnisteita niiltä osin kuin se on prosessien ja muiden järjestelmien – mm. kirjastotietokannat ja tutkimusjärjestelmät – kanssa sovitun työnjaon puitteissa mielekästä.

Aineistojen käyttöä on suositeltavaa tilastoida vähintään kokotekstitiedostojen latauksien tasolla esim. COUNTER suosituksen mukaisia teknisiä käytäntöjä noudattaen.

Alla Avoin tiede ja tutkimus-hankkeen julkaisuryhmän alustavia suosituksia tutkimusorganisaatioille. Niitä noudattamalla on mahdollista edistää avointa tiedettä ja oman tutkimuksen näkyvyttä.

Tutkimusorganisaatiot:

 • Vastaavat rinnakkaistallentamisen prosessien ja käytäntöjen tuomisesta osaksi tutkijoiden ja organisaation perustoimintaa.
 • Seuraavat rinnakkaistallentamisen kehittämisen vaikutusta julkaisujen avoimeen saatavuuteen organisaatiossa.
 • Kehittävät keskitettyjä palveluja rinnakkaistallentamisen käytännön toteuttamiseen.
 • Käyttävät avoimien aineistojen yhteydessä koneluettavia lisenssejä, kuten CC-lisenssi.
 • Kehittävät keskeytetyt palvelut ja prosessit tutkimusaineistojen hallinnan ja avoimen julkaisemisen mahdollistamiseksi.
 • Kannustavat tutkijoitaan julkaisemaan tutkimustuloksia myös laadukkaissa Open Access -julkaisufoorumeissa.
 • Kehittävät Open Access -lehtien kirjoittaja- ja tukimaksujen hallintaan ja käsittelyyn keskitettyjä palveluja ja rahastoja.
 • Osoittavat julkaisuarkistojensa kehittämiseen riittävät resurssit.
 • Huolehtivat tutkimustietojärjestelmien, julkaisuarkistojen ja data-arkistojen OpenAIRE-yhteentoimivuudesta
 • Tutkivat mahdollisuudet linkittää rinnakkaistallentaminen julkaisutietojen keruu- ja tallennusprosessiin.
 • Kehittävät menetelmiä ja käytäntöjä avoimesta julkaisemisesta palkitsemiseen.

 

< edellinen sivu seuraava sivu >