Avoimen tieteen opintokokonaisuudet

Avoimen tieteen opintokokonaisuudet on tehty Sinua varten. Voit opiskella niiden avulla aihekokonaisuuksia omaan tahtiisi valiten juuri Sinulle tarpeelliset oppimateriaalit. Oppimateriaaleina on käytetty mm. webinar-tallenteita, tekstejä, videoita ja esityksiä.

Materiaalit on koottu aihekokonaisuuksien alle, joita ovat:

 • Aineistonhallinta ja DMPTuuli-yhteistyö
 • Tutkimusdatan kuvailu ja jatkohyödyntämisen mahdollistava tutkimusdatan avaaminen
 • Avoin julkaiseminen
 • Tietosuoja ja sensitiivisen datan jatkohyödyntäminen

 

Aihekokonaisuus: Aineistonhallinta ja DMPTuuli-yhteistyö

Aineistonhallinnan tarkoituksena on varmistaa tutkimusaineistoihin liittyvien riskien välttäminen sekä tutkimusaineiston eettinen, turvallinen ja tehokas käyttö sekä tutkimuksen aikana että sen jälkeen. Tiedonhallintaa koskeva suunnitelma esitetään dokumentissa, jota kutsutaan aineistonhallintasuunnitelmaksi. Aineistonhallintasuunnitelman laatimisessa voidaan käyttää apuna erilaisia tähän tarkoitukseen kehitettyjä työkaluja. DMPTuuli on tutkijoille suunnattu aineistonhallintasuunnitelmatyökalu, jota voit hyödyntää kun teet aineistonhallintasuunnitelmaa eri tarkoituksiin, kuten rahoitushakemukseen. 

Aihekokonaisuus: Tutkimusdatan kuvailu ja jatkohyödyntämisen mahdollistava tutkimusdatan avaaminen

Aiheuttaako tutkimusdatan kuvailu ja metadata päänvaivaa? Ilman asianmukaisesti tuotettuja metatietoja oleva tutkimusdata on jatkohyödyntämisen näkökulmasta hyödytön. Onko avaamasi tutkimusdata oikeasti jatkohyödynnettävissä? Ilman riittävää kuvailua ja käyttöoikeuksien määrittelyä olevaa tutkimusdataa on mahdotonta jatkohyödyntää. Käyttöoikeuksien määrittämisen avulla varmistat myös sinulle kuuluvan meriitin. Voit hyödyntää tutkimusdatan laadun varmistamiseen ja tutkimusprosessin avoimuuteen oman kansallisia ja oman organisaatiosi palveluita.

Aihekokonaisuus: Avoin julkaiseminen

Avoin julkaisu on internetin kautta vapaasti ja ilmaiseksi kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä. Kaikilla on tällöin oikeus lukea, kopioida, tulostaa, jakaa ja linkittää julkaisu. Avoimen julkaisemisen tapoja on useita: Open Access (OA) -lehdessä julkaiseminen (Gold OA), rinnakkaistallentaminen avoimeen julkaisuarkistoon (Green OA) tai ns. perinteisestä tilausmaksullisesta tiedelehdestä artikkelin avoimeksi ostaminen (Hybrid OA -lehti). Avoin julkaiseminen lisää tutkimuksen näkyvyyttä, hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta, koska kaikki voivat lukea ja hyödyntää sitä vapaasti ja monipuolisemmin kuin perinteisissä tiedelehdissä julkaistuja artikkeleita.

Aihekokonaisuus: Tietosuoja ja sensitiivisen datan jatkohyödyntäminen

Henkilötietoja sisältävän tutkimusaineiston avaamisessa on huolehdittava siitä, että yksilön tietosuoja toteutuu. Tietosuojalla varmistetaan henkilön yksityisyyden suoja, mikä tarkoittaa sitä, että kenenkään henkilötietoja ei käsitellä tai paljasteta ulkopuolisille ilman lupaa. EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee korvaamaan Suomessakin henkilötietojen käsittelyn yleislakina toimineen henkilötietolain. Loppuvuodesta 2017 kerromme uuden tietosuoja-asetuksen vaikutuksista ja soveltamisesta tieteelliseen tutkimukseen. Käsittelemme myös sensitiivisen tutkimusaineiston anonymisointia ja tutkittavan tietoista suostumusta konkreettisten esimerkkien avulla.

 

 

 

 

Aihekokonaisuus: Aineistonhallinta ja DMPTuuli-yhteistyö

Tuuli-projekti päättyy, mutta kansallinen DMP-yhteistyö jatkuu. Tässä Tuuli-webinaarien sarjassa käsitellään aineistonhallinnansuunnittelua ja tutkijoille suunnattuja DMP-tukipalveluita. Teemoina tulevat olemaan Tuuli-ohjeiden kehittäminen (ala- ja datatyyppikohtaiset ohjeet), esimerkkivastauspankin kokoaminen, DMP-koulutukset ja tutkijoiden tukeminen DMP:n laatimisessa sekä Tuuli-työkalun uudistukset DMPonlinen ja DMPToolin yhdistymisen jälkeen. Ensisijaisena kohderyhmänä tutkimusorganisaatioiden tutkimuksen palveluiden edustajat. Tämän lisäksi tutkijoille ja DMPTuulin käyttäjille järjestetään oma webinaari työkalun käyttämisestä DMP:n laatimisen tukena.

Webinarit:

DMP-yhteistyön jatkon organisoiminen

Aika: 20.3.2017 klo 9.00-10.30, asiantuntijat: Mari Elisa Kuusniemi, Minna Ahokas, Jari Friman 

Ensisijaisena kohderyhmänä tutkimusorganisaatioiden tutkimuksen palveluiden edustajat

Alustusten teemoina: DMP-yhteistyön jatkon organisoiminen (esim. ohjetyö), vuoden 2017 Tuuli-webinaarien aiheet ja ajankohdat, IDCC-konferenssin tuliaiset ja DMPonlinen roadmap, uusien organisaatioiden ottaminen mukaan Tuuliin.

Linkki Adobeen: https://connect.funet.fi/tuuli/

Aihekokonaisuus: Tutkimusdatan kuvailu ja jatkohyödyntämisen mahdollistava tutkimusdatan avaaminen

Aiheuttaako tutkimusdatan kuvailu ja metadata päänvaivaa? Ilman asianmukaisesti tuotettuja metatietoja oleva tutkimusdata on jatkohyödyntämisen näkökulmasta hyödytön. Onko avaamasi tutkimusdata oikeasti jatkohyödynnettävissä? Ilman riittävää kuvailua ja käyttöoikeuksien määrittelyä olevaa tutkimusdataa on mahdotonta jatkohyödyntää. Käyttöoikeuksien määrittämisen avulla varmistat myös sinulle kuuluvan meriitin. Voit hyödyntää tutkimusdatan laadun varmistamiseen ja tutkimusprosessin avoimuuteen oman kansallisia ja oman organisaatiosi palveluita.

Aihekokonaisuuden  webinarien avulla opit helposti esimerkkien kautta tuottamaan tutkimusdataa koskevat erityyppiset kuvailutiedot ja opit arvioimaan tutkimusdatasi jatkohyödynnettävyyttä ja avoimuutta. Kokonaisuus on suunnattu erityisesti kirjastojen ja tukipalveluiden henkilöstölle, mutta soveltuu hyvin ja on tarpeellinen myös tutkijoille. Aineiston avaamisen webinarien avulla otat helposti ja nopeasti halutuun tutkimusdatan jatkohyödyntämisen mahdollistavan avaamisen keskeiset tiedot.

Webinarit:

Aineiston avaaminen – miten ja miksi?

14.3.2017 klo 14, koulutuskoordinaattori Sari Räisänen, ATT-hanke, Kansalliskirjasto

Webinar vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi on hyvä suunnitella etukäteen?

 • Mitä on tutkimuksen tiedonhallinta ja aineistonhallinta?

 • Miten varmistan aineiston löydettävyyden ja jatkokäytön?

 • Miten oman organisaation avoimuuden linjaukset vaikuttavat tutkimukseeni?

 • Mitä sopimuksia tutkimusryhmän kesken pitäisi tehdä?

 Linkki Adobeen: https://connect.funet.fi/kk_att

Aihekokonaisuus: Avoin julkaiseminen

Avoin julkaiseminen lisää tutkimuksen näkyvyyttä, hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta, koska kaikki voivat lukea ja hyödyntää sitä vapaasti ja monipuolisemmin kuin perinteisissä tiedelehdissä julkaistuja artikkeleita. Avointa julkasiemista koskevissa webinareissa kerromme mm. eri tavoista julkaista avoimesti sekä avoimen julkaisemisen lisenssivaihtoehdoista.

Webinarit:

How to publish openly?

6.4.2017, 2 pm EET, Associate professor Mikael Laakso, Hanken

The content of presentation:

 • How to make a publishing plan?

 • Green and Gold Open Access

 • Visilibility and impact

  Linkki Adobeen: https://connect.funet.fi/kk_att

- See more at: http://avointiede.fi/koulutusten-ohjelma#sthash.d8ZDT9AJ.dpuf