Muut linjaukset

Hankkeen ohjausrakenteessa nostetut linjaukset:

  • Tekijänoikeuslain sitaattisäännöksiä tulkitaan opinnäytteiden yhteydessä yhtenäisesti ja opiskelijoiden kannalta tasapuolisesti.
  • Uudistetaan Tekijänoikeuslainsäädäntöä tutkimuspoikkeuksen suuntaan.