Tutkijan tiedonhallinnan muistilista

 • Suunnittele tutkimuksen tiedonhallinta huolellisesti jo rahoitushakuvaiheessa ja tutkimussuunnitelmaa tehdessä. Aineistonhallinnan suunnittelutyökalu DMPTuuli tarjoaa tähän tukea.
  • Mitä aineistoja tutkimukseen liittyy?
  • Muista sekä jo olemassa olevat että syntyvät aineistot.
  • Selvitä niihin liittyvät omistus- ja oikeuskysymykset. Mitä sopimuksia tarvitaan?
  • Mitä dokumentaatiota on syytä tehdä aineistosta, sen käsittelystä ja tutkimusmenetelmistä?
  • Miten tutkimuksen toistettavuus voidaan varmistaa?
 • Selvitä rahoittajien, tutkimusorganisaatioiden ja aineistojen omistajien ja mahdollisten tutkimuskohteinen tai informanttien oikeudet, vaatimukset ja suositukset. Etsi sopimuspohjia ja kysy neuvoja tutkimuksen tukipalveluista, tietoarkistoista, kirjastoista yms. Tietoa löytyy myös Avointiede.fi-sivustolta. 
 • Valitse mahdollisimman avoin lisenssi, näin turvaat itsellesikin pääsyn aineistoihin ja tuloksiin tulevaisuudessa.
 • Tietokoneohjelmille hyvä ja avoin lisenssi on MIT-lisenssi, tietokannoille CC0 ja aineistoille CC-BY 4.0 (CC-lisenssin valintaopas, pdf)
 • Selvitä oman alasi aineistojen säilytyspaikat ja tekniset edellytykset siirtää, jakaa ja kopioida aineistoja tarpeen 
mukaan
  • Selvitä mitä ohjeita ja standardeja liittyy samankaltaisiin tutkimusaineistoihin.
  • Missä muodossa ne ovat ja missä 
niitä säilytetään ja julkaistaan?
  • Miten niitä kuvaillaan ja miten ne kannattaa dokumentoida, jotta kollegat ja 
muut osaavat käyttää niitä oikein?
  • Entä menetelmät?
 • Selvitä ja määrittele ainakin alustavasti julkaisukanavat tutkimuksen tuotoksille ja tuloksille.
 • Suunnittele ja kuvaa miten aineiston laatu varmistetaan. Kuvaile prosessit, tehdäänkö esim. vertaisarviointi sille  erikseen? Julkaistaanko erillinen artikkeli datasta? Selvitä alasi parhaat käytännöt. Aineiston laatuun vaikuttavat:
  • virheettömyys
  • määräystenmukaisuus
  • johdonmukaisuus
  • ymmärrettävyys
  • yksiselitteisyys
  • ajantasaisuus
 • Arvioi ja huomioi myös avaamiseen liittyvät kustannukset
 • Mieti mitä aineistoille tapahtuu tutkimuksen loputtua. Mitä mahdollisesti säilyttämisen arvoisia aineistoja tai 
menetelmiä syntyy? Miten voit huolehtia siitä, että aineistoista voisi tehdä mahdollisimman avoimia ja tutkimuksestasi toistettavaa? Säilyttämisen tärkeyteen vaikuttavat muun muassa:
  • Aineiston ainutlaatuisuus (sitä ei voi tuottaa uudestaan).
  • Historiallinen tai tieteellinen merkittävyys (esim. täydentää tärkeää tietovarantoa).
  • Suuri uudelleenkäytön mahdollisuus.
  • Sen taloudellinen arvo

 

< edellinen sivu seuraava sivu >