Organisaation muistilista julkaisemisesta

 • Laaditaan selvät suunnitelmat ja tavoitteet toimintakulttuurin kehittämiseksi. 
 • Tutkijoille tarjotaan riittävä tuki ja osaaminen.
 • Immateriaalioikeuksiin liittyvät omistajuudet sovitaan selkeästi. Lisensoimista suositaan mahdollisuuksien mukaan. Suomen julkisen avoimen datan virallinen lisenssisuoitus on CC 4.0 BY.
 • Syntyviin tuloksiin niin datan, julkaisujen kuin menetelmienkin osalta sovelletaan kansallisia avoimen tieteen linjauksia, ellei asiasta ole tehty erillissopimusta (esim. kaupalliset toimijat).
 • Tutkimusinfrastruktuurien oleellisten prosessien tulee olla helposti liitettävissä muihin kansallisiin tai kansainvälisiin prosesseihin avoimien rajapintojen kautta.
 • Tutkimusinfrastruktuurit rakennetaan avoimia rajapintoja ja standardeja hyödyntäen.
 • Vältetään yhden toimittajan ratkaisuja, aina kun se on mahdollista. Tutkimusinfrastruktuurin tuottamisessa ja kehittämisessä käytetään avointa lähdekoodia.
 • Noudatetaan hyviä tiedonhallintatapoja. 
 • Noudatetaan yleisiä tutkimuseettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä.
 • Palvelut ovat helposti löydettävissä ja hyvin kuvailtuja.
 • Laadunvarmistusjärjestelmä on avoimesti kuvailtu.
 • Käytettävyys- ja käyttötilastot ovat avoimesti saatavilla. 

 

< edellinen sivu seuraava sivu >