Tutkijan muistilista sosiaalisen median käyttöön

Kun käytät sosiaalista mediaa tutkimuksen tekemisessä tai julkaisemisessa otathan huomioon lisäksi seuraavat asiat:

  • Jos tavoitteena on tutkimustulosten suojaaminen patentilla tai muulla rekisteröitävällä, immateriaalioikeudellisella suojalla, joka vaatii ehdotonta uutuutta, älä käsittele aihetta tai jaa mitään aiheeseen liittyvää tietoa sosiaalisen median palveluissa. Tällainen tutkimus tulee pitää salassa ainakin patenttihakemuksen tai muun rekisteröintihakemuksen jättämiseen saakka.
  • Et voi julkaista sosiaalisessa mediassa mitään sellaista tietoa, joka tutkimusta koskevissa sopimuksissa on määritelty luottamukselliseksi.
  • Jos tutkimuksessa käsitellään haastatteluja tai muita aineistoja, joihin liittyy henkilötietoja, huolehdi henkilöiden yksityisyyden suojasta ja tietosuojasta. Älä mainitse esimerkiksi haastateltavien nimiä tai muita tietoja, joista heidät voi tunnistaa.
  • Monet kustantajat edellyttävät että heille julkaistaviksi luovutettua materiaalia ei ole aikaisemmin julkaistu.  Älä laita kirjoituksiasi sosiaaliseen mediaan, ennen kuin olet varmistanut, millä ehdoin voit julkaista ne muualla.
  • Ota huomioon lakien ja oman organisaatiosi määräykset siitä, miten tietoturvasta on huolehdittava. Sosiaalisen median palveluntarjoaja ei yleensä ota mitään vastuuta datan tietoturvasta.

Muista vastuusi työnantajan edustajana:

  • Keskustele tutkimusryhmässä siitä, mitä asioita tutkimusryhmän jäsen voi kertoa tutkimuksesta esimerkiksi blogissaan tai muutoin sosiaalisessa mediassa. Noudata tutkimushankkeen sopimuksissa olevia rajauksia siitä, millainen materiaali on luottamuksellista.
  • Muistathan, että opiskelijoita, jotka eivät ole työsuhteessa yliopistoon, tulee erityisesti informoida tutkimushankkeeseen osallistuvien velvollisuuksista ja heidän osaltaan on tarvittaessa sovittava kirjallisesti toimintatavoista, joihin muut työsuhteen perusteella ovat velvoitettuja.   
 
< edellinen sivu seuraava sivu >