Miten toimia?

Organisaatio:

  • Ilmoittamanne yhteyshenkilö tietää ajantasaisen tilanteen
  • Merkittävien tietoaineistojen kartoitus jatkuu tutkimusinfrastruktuurien osalta (erillinen kysely). Muiden tietoaineistojen osalta tarvetietoja voi täydentää lokakuun loppuun asti.

Tutkimusinfrastruktuuri:

Tutkimusinfrastruktuureille lähetetään erillinen kysely asian kartoittamiseksi lokakuussa 2017.

Tutkija / tutkimusryhmä:

  • ota yhteyttä organisaatiosi yhteyshenkilöön ja sovi asiassa eteneminen hänen kanssaan.