Merkittävät tietoaineistot

Merkittävien tutkimus- ja tietoaineistojen määrittäminen on käynnistynyt OKM:n korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille lähettämällä kyselyllä ja tapaamisilla. Kyselyssä pyydettiin tunnistamaan merkittäviä tietoaineistoja, joiden pitkäaikainen saatavuus ja säilyvyys tulisi turvata. Samalla pyydettiin ehdotuksia aineistojen valintaprosessiin. Kyselyn kannalta kiinnostavia tietoaineistoja ovat tutkimusaineistot, julkaisut, opinnäytteet, opetusmateriaalit, tki-aineistot, hallinnolliset aineistot jne.  Saatuja vastauksia voi täydentää lokakuun loppuun asti.

Etenemisestä sovitaan tarkemmin keskusteluissa tutkimusorganisaation edustajien kanssa. Samassa yhteydessä puhutaan kokonaisuuteen liittyvien eri palveluiden hyödyntämisestä. Yhteinen tilaisuus korkeakouluille pidettiin syyskuussa. Tilaisuudessa käytiin läpi etenemismallia (ensimmäinen aalto keväällä 2018, toinen aalto loppuvuosi 2018) sekä merkittävien tietoaineistojen mahdollisia kriteerejä.

Alustavat keskustelut ensimmäisen aallon korkeakoulujen edustajien kanssa käytiin syyskuussa ja niitä jatketaan lokakuussa. Tutkimuslaitosten osalta keskustelut käydään marraskuussa.

Tässä vaiheessa OKM ei odota, että tutkimusorganisaatioilla on täsmällinen ja ajantasainen kuva merkittävistä tutkimusaineistoista ja niiden pitkäaikaissaatavuudesta, vaan tavoite on saada yleiskuva aihepiirin valmiusasteesta  sekä näkemyksiä siitä, miten asiassa voidaan edetä.