Avoimen tieteen materiaalivaranto

Materiaalivaranto sisältää osaajakoulutuksessa tuotettua ja muista lähteistä saatavilla olevia materiaaleja. Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat pääasiassa kaikkien käytettävissä Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä. Tarkistathan aina käyttämäsi materiaalin voimassaolevat käyttöoikeudet ja lisenssit.

Materiaalivarannon rakenne

Materiaalivarannon materiaalit on ryhmitelty aiheittain viiteen aihekokonaisuuteen.

  1. Avoimen tieteen huomiointi tutkimuksen suunnittelussa
  2. Tutkimusaineiston avaaminen
  3. Avatun tutkimusaineiston hyödyntäminen
  4. Tutkimustuotosten avoin julkaiseminen
  5. Tutkimusprosessin avaaminen

Voit tarjota omia koulutusmateriaalejasi materiaalivarannossa hyödynnettäväksi tai antaa tietoa saatavilla olevista koulutusmateriaaleista tai kursseista, joita on mahdollista hyödyntää materiaalivarannossa. Materiaalivarannon materiaalien tuottamisen periaatteet.

Lisätietoa koulutusasioista: att-koulutus@postit.csc.fi tai koulutuskoordinaattori Sari Räisänen sari.raisanen@helsinki.fi

 

1. Avoimen tieteen huomiointi tutkimuksen suunnittelussa

Tieteen avoimuudesta saa parhaan hyödyn huomioimalla avoimen tieteen toimintamallit jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Avoimen tieteen toimintamallien tavoitteena on lisätä tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja kilpailukykyä.

Saatavilla olevat materiaalit

Avoimen tieteen huomiointi tutkimuksen suunnittelussa: osaajakoulutusten tallenteet

Osaajakoulutus 28.01.2016 Tampere
Osaajakoulutus 22.10.2015 Helsinki

 

2. Tutkimusaineiston avaaminen

Tutkimusaineistojen avaaminen antaa tutkimuksellesi lisää näkyvyyttä ja on tutkijalle uusi meritoitumistapa. Miten avaan tutkimusaineistoni ja mitä asioita minun tulisi huomioida suunnitellessani tutkimusaineiston avaamista? Mm. näihin kysymyksiin saat vastauksia tästä materiaalikokonaisuudesta.

Saatavilla olevat materiaalit

Tutkimusaineiston avaaminen: osaajakoulutusten tallenteet

Osaajakoulutus 11.02.2016 Turku
Osaajakoulutus 26.11.2015 Helsinki

 

3. Avatun tutkimusaineiston hyödyntäminen

Tutkimusaineiston avaaminen ja jakaminen on avoimen tieteen toimintamalli, joka mahdollistaa niiden jatkokäytön sekä tehokkaamman ja helpomman hyödynnettävyyden.

Saatavilla olevat materiaalit

Avatun tutkimusaineiston hyödyntäminen: osaajakoulutusten tallenteet

Osaajakoulutus 15.12.2015 Helsinki
Osaajakoulutus 08.04.2016 Espoo

 

4. Tutkimustuotosten avoin julkaiseminen

Tutkimuksesi avoin julkaiseminen lisää tutkimuksesi näkyvyyttä, hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta. Tiedätkö, miten voit avata julkaisusi ja tutkimusaineistosi?

Saatavilla olevat materiaalit

Tutkimustuotosten avoin julkaiseminen: osaajakoulutusten tallenteet

Osaajakoulutus 14.01.2016 Jyväskylä
Osaajakoulutus 20.04.2016 Oulu

 

5. Tutkimusprosessin avaaminen

Tutkimusprosessin avaaminen voi nopeuttaa tutkimustasi useilla eri tavoilla; voit saada tutkimukseen liittyvää palautetta ja tukea yllättäviltäkin tahoilta sekä kasvattaa verkostojasi. Mitä asioita minun tulee huomioida avatessani tutkimusprosessia ennen tulosten virallista julkaisemista ja julkaisemisen jälkeen?

Saatavilla olevat materiaalit

Tutkimusprosessin avaaminen: osaajakoulutusten tallenteet

Osaajakoulutus 29.02.2016 Helsinki