Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa 2015

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa on toteutettu selvitys, jossa on arvioitu suomalaisten korkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin nykytilaa. Selvityksen tietovarantona on käytetty joulukuussa 2014 kerättyä aineistoa korkeakoulujen julkisilta verkkosivuilta liittyen avoimeen toimintakulttuuriin. Tätä tietovarantoa on lisäksi täydennetty helmi-maaliskuussa 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille lähettämään selvityspyyntöön tulleilla vastauksilla.

Aineiston pohjalta on kartoitettu viisi erilaista avoimen toimintakulttuurin kypsyystasoa, ja kukin organisaatio on asetettu tälle kypsyystasoportaikolle.

Tuloksien mukaan korkeimmalla kypsyystasolla ei ole vielä yksikään korkeakoulu. Toiseksi korkeimmalla tasolla ovat Helsingin ja Jyväskylän yliopistot. Kolmannella tasolla on viisi korkeakoulua, neljännellä tasolla 14 korkeakoulua ja alimmalla viidennellä tasolla 9 korkeakoulua.

Selvitys toistetaan vuosittain avoimuuden etenemisen seuraamiseksi ATT-hankkeen ajan aina vuoteen 2017 asti.

Korkeakoulut vastaavat tutkimusympäristöistä, ja ovat siten avainasemassa avoimen tutkimuskulttuurin edistämisessä. Avoimuus mahdollistaa niin korkeakoulujen sisäisten kuin ulkoistenkin toimijoiden tehokkaamman tiedonvaihdon sekä parantaa tietovarantojen ja palveluiden yhteentoimivuutta. Avoimuus lisää korkeakoulun, tutkijoiden ja tutkimustulosten näkyvyyttä sekä parantaa niiden vaikuttavuutta.

Lisätietoja:

Selvitys:

Kyselyn taustamateriaalit:

 

Luotaus korkeakoulujen avoimuuteen nyt ja tulevaisuudessa toimintakulttuurin avoimuus –seminaarissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestämä Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa -seminaari kokosi korkeakoulukenttää ympäri Suomea keskustelemaan korkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuuden tilasta ja tulevaisuudesta 6.5.2015. Seminaarissa julkaistiin selvitys Avoin tiede ja tutkimus Suomessa – Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa vuonna 2015. Seminaari oli osa Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanketta, jonka tavoitteena on nostaa Suomi avoimen tieteen kärkimaaksi vuoteen 2017 mennessä.

Seminaarin materiaalit löytyvät osoitteesta avointiede.fi/toimintakulttuuri ja esitykset osoitteesta avointiede.fi/esitysmateriaalit.