Kuvailutyökalu

Tutkimusaineistot on kuvailtava hyvin, Hyvä kuvailu auttaa tunnistamaan ja paikantamaan relevantit tutkimusaineistot ja lisää siten niiden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Kuvailu auttaa ymmärtämään aineistoa ja käyttämään sitä oikein. Kuvailuun sisältyy myös aineiston tekijyyden, omistajuuden ja käytön rajoitusten määrittely.  
 
Tutkijoilla on usein tuottamastaan aineistosta tietoa, jota ei ole kenelläkään muulla. Siksi kuvailua on vaikea jättää kenenkään muun tehtäväkäsi. Kuvailutyökalu on mahdollisimman helppokäyttöinen mutta samalla eri tilanteisiin soveltuva apuväline oikean ja riittävän kuvailun laatimiseksi. Se tulee tukemaan erilaisten kuvailumallien käyttöä ja tutkimusryhmien yhteistyötä.
 
Tajua-projektissa kehitteillä oleva kuvailutyökalu on tutkijoiden käyttöön tarkoitettu verkkotyökalu metadatan lisäämiseksi tutkimusaineistoon ennen niiden tallentamista pitkäaikaissäilytykseen. Kuvailutyökalulla varmistetaan, että vähimmäisvaatimukset täyttävä, mutta tarkka metadata tulee lisättyä pitkäaikaissäilytykseen menevään tutkimusaineistoon, jotta aineisto ei pitkän ajan jälkeenkään katoa, vaan sen löydettävyys ja linkitettävyys on varmistettu myös tulevaisuudessa.

Työkalu jakautuu kahteen pääosaan:
  • Tunnistautumispalveluun, jonka avulla tutkija pääsee kirjautumaan sisään ja hallinnoimaan kuka (esim. oman organisaation tai tutkimusryhmän jäsenet) saa muokata hänen sinne tallentamiaan metadatatietueita, sekä
  • Varsinaiseen kuvailutyökaluun, jonka kautta tutkija kirjaa verkkolomakkeelle tutkimusaineiston metadatan ennalta määritellyn formaatin – kuten DCAT:in – mukaan, minkä jälkeen työkalu tarkastaa vastaako kenttien sisältö formaatin vaatimuksia.
Kuvailutyökalulla tuotettu metadata on tarkoitus lopulta siirtää Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n metadatavaranto- ja pakkauspalveluihin.
 
Tietoa työkalun kehityksestä: kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, esa-pekka.keskitalo(a)helsinki.fi
 
Lisätietoa