Kustantajahintatietojen keruu 2017

Vuoden 2016 tapaan opetus- ja kulttuuriministeriö kartoittaa tieteellisten kustantajien lisenssimaksuja. Toimenpiteellä halutaan tuoda läpinäkyvyyttä julkisilla varoilla suoritettaviin maksuihin ja osaltaan pyrkiä vaikuttamaan maailmanlaajuista lisenssimaksujen nousua vastaan. Viitaten tiedotteeseen joulukuulta 2016, hintatietojen keruu tukee ministeriön tavoitetta edistää avointa tiedettä kaikin keinoin. Kerätyt tiedot julkaistaan kesällä 2017 rakenteisessa muodossa Avoin tiede ja tutkimus –hankkeen www-sivuilla.

Ohjeet tietojen toimittamiseen

Kustantajahintatiedot toimitetaan käyttäen lomaketta (1), johon täytetään organisaation vuonna 2016 tieteellisille kustantajille maksamat lisenssimaksut. Lomakkeen täytön avuksi olemme koonneet mallilomakkeen (2), josta selviää kuinka lomake tulee täyttää. Lisätietoja kustantajahintatietojen keruusta löytyy organisaatioille lähetetystä tietopyynnöstä (3).

Tiedot tulee toimittaa 5.5.2017 mennessä osoitteeseen: kirjaamo@minedu.fi

Erona edellisen vuoden tietojen keruuseen organisaatioiden ei tarvitse ilmoittaa FinELib-konsortion kautta tilattuja aineistoja, vaan ne toimitetaan tiedonkeruuseen suoraan FinELib-konsortion toimesta. Mikäli organisaatio ei halua että FinELib-konsortion kautta hankitut aineistot toimitetaan automaattisesti tiedonkeruuseen, ilmoittakaa siitä FinELib-toimistolle (finelib@helsinki.fi) 21.4.2017 mennessä.

Organisaatiot toimittavat siis vain suoraan tilatut hankinnat tai muut yhteishankinnat (esim. AMKIT-konsortio).

Maksetut lisenssimaksut ja niiden sisältämät aineistot tulee ilmoittaa kustantajakohtaisesti kokonaishintoina niin, että yhdelle kustantajalle vuoden aikana maksetut lisenssimaksut ja tilatut aineistot ilmoitetaan yhdellä rivillä. Tilatuille aineistoille tulee ilmoittaa myös aineistotyypit lomakkeesta löytyvien aineistotyyppien mukaisesti. Mikäli hankinta sisälsi vain yhdentyyppisiä aineistoja, riittää että tämä aineistotyyppi ilmoitetaan vain kerran.

Euromääräiset kokonaishinnat tulee ilmoittaa ilman arvonlisäveroa (alv 0%). Mikäli valuuttamuunnoksia on tehty, olisi tästä hyvä ilmoittaa kyseisen hankinnan kohdalla kohdassa "Huomiot".

(1) Kustantajahintatiedot.xlsx
(2) Mallitiedosto.xlsx
(3) Tietopyyntö.pdf

Yhteystiedot

Tietopyyntöön liittyvissä asioissa:
sami.niinimaki@minedu.fi

Aineistoihin liittyvissä asioissa:
finelib@helsinki.fi