Keskeisiä avoimien aineistojen hankkeita

Ihmisten välinen kommunikaatio on usein vaikeaa, mutta ei se ole helppoa koneillekaan, sillä järjestelmätkin usein puhuvat eri kieltä ja ymmärtävät samoja termejä eri tavalla. Jotta tutkimusdata olisi mahdollisimman helposti kaikkien saatavilla tukemaan jatkotutkimusta tai hyödynnettävissä päätöksenteossa, täytyy erilaisten järjestelmien oppia puhumaan keskenään. 

Juuri tätä tarkoitusta varten on Suomessa menossa Tutkimustietovarannon kehittäminen. Jukka Haapamäki kuvailee tietovarannon ideaa tietovarannon sivuilla näin: "Tutkimustietovarannon ideana on mahdollistaa eri tietojärjestelmissä olevien tietojen hyödyntäminen myös toisessa tietojärjestelmässä." Käytännössä tietovaranto ei ole tutkimusdatan sijoituspaikka vaan palvelu, jonka kautta voidaan yhdistää erilaiset jo olemassaolevat tutkimuksen lähdejärjestelmät. Täten kyky löytää ja yhdistää tarvittavat tiedot paranee huomattavasti.

Jotta tutkimustietovaranto voi toimia, datan ja erityisesti metadatan pitää olla jossain. Tätä varten on erilaisia palveluita. Joonas Kesäniemi kuvailee blogikirjoituksessa kokonaisuutta näin: "Fairdata-kokonaisuuteen liittyvät komponentit aineistojen tallentamiseen (IDA), kuvailuun (Qvain) ja hakuun (Etsin). Nämä taas liittyvät toisiinsa Metaxin kautta, jonka tavoitteena on tarjota palveluille skaalautuva, varmatoiminen ja turvallinen ratkaisu datan integroimiseen." Osa näistä palveluista on jo olemassa (IDA ja Etsin) ja muut kehitteillä.

Tavoitteena on siis uraauurtava järjestelmä, jossa kaikkien tutkimuksesta kiinnostuneiden olisi helppo löytää haluamansa tieto ja myös se mitä Suomessa on tutkittu eli millaista tietoa voisi haluta käyttää. Vastavuoroisesti, kuten Jessica Parland-von Essen blogikirjoituksessaan kuvaa tutkijalla olisi selkeät sävelet siihen miten hän aineistonsa muokkaa avaamista varten ja minne hän lopulta aineistonsa avaa muille käyttäjille. 

Lue Jukka Haapamäen kirjoitus: https://tutkimustietovaranto.fi/2018/02/16/tutkimustietovarannosta-jatkossa-kattavasti-tieto-suomessa-tehtavasta-tutkimuksesta/

Lue Joonas Kesäniemen kirjoitus: https://metax-blogi.blogspot.fi/2018/02/voihan-versio.html

Lue Jessica Parland-von Essenin kirjoitushttps://metax-blogi.blogspot.fi/2018/03/a-fairydata-service-user-tale.html