ATT-hankkeen keskeiset julkaisut

 

Avoimen tieteen tiekartta

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta julkaistiin marraskuussa 2014. Tiekartta Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014–2017 on luettavissa valtioneuvoston arkistosta. Pysyvä tunniste http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-317-0

Avoimen tieteen viitearkkitehtuuri ja palvelukartta

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri luo kokonaiskuvan avoimen tieteen osa-alueista.

 

Avoimen tieteen käsikirja

Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja on tarkoitettu tukemaan avoimen tieteen edistymistä Suomessa. Käsikirjalla on kaksi osaa. Ensimmäinen osa on yleinen avointa tiedettä ja tutkimusta laajemmin käsittelevä dokumentti ja sen toinen osa on tutkijoille ja tutkimusorganisaatioille tehty käytännön opas, johon on koottu asiantuntijoiden puolesta tietoa avoimesta tieteestä ja tutkimuksen tiedon- ja aineistonhallinnasta. Toisesta osasta on tuotettu myös jatkuvasti päivittyvä verkkoversio, johon on linkitetty myös runsaasti muuta aiheeseen liittyvää aineistoa.

Avoin tiede ja tutkimus –hankkeen vaikuttavuusarviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman ulkoisen arvioinnin tavoitteena on tunnistaa Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen vaikuttavuus kansallisesti ja kansainvälisesti.

Selvitys tieteellisten kustantajien avoimuudesta

Opetus- ja kulttuurinministeriön tilaama selvitys Opening academic publishing. Development and application of systematic evaluation criteria.

Työryhmien raportteja

 

Tutkimusaineistojen pitkäaikaissaatavuuteen liittyviä raportteja

 

Selvityksiä ja muita raportteja