Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa on valmisteilla käsikirja, joka on tarkoitettu tutkijoille, tutkimusryhmille, tutkimusorganisaatioille, päättäjille ja rahoittajille sekä kansalaisille auttamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen hyödyntämisessä ja edistämisessä.

Avoin tiede ja tutkimus kasvattavat tieteellisen toiminnan yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta. Avoimen tieteen ja tutkimuksen avulla kasvatetaan Suomen tutkimusjärjestelmän kilpailukykyä ja laatua, sekä edistetään tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Avoin tiede ja tutkimus innostavat ja avaavat mahdollisuuksia osallistua tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimustulosten hyödyntämiseen. Suomen tavoitteena on olla yksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja siitä hyötymisessä. Tähän päästään toteuttamalla avoimuuden periaatteita niin, että tutkimusprosessi nopeutuu ja tehostuu ja tutkimuksen vaikuttavuus kasvaa. Tähän tarvitaan tutkijayhteisön laaja osallistuminen ja uuden toimintatavan sisäistäminen.

Käsikirja julkaistaan avoimesti verkossa Creative Commons -lisenssillä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja osa 1  (PDF 2.6.2014)

Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja osa 2, Tutkijalle ja organisaatioille, (PDF työversio 0.7, 11.3.2015)

Avoimuuden käsikirja tutkijoille (Käsikirjan osa 2:n verkkoversio, jota kehitetään jatkuvasti).