Kansallisesti merkittävät tietoaineistot

Luodaan sellaiset valintakriteerit merkittävyydelle, että ne ovat mahdollisimman läpinäkyvät ja automatioitavissa.

Alustavasti ehdotetaan, että merkittävyys on summa, joka koostuus:
- Akatemian tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla oleva merkittävien kansallisen tai kansainvälisen tason tutkimusinfrastuktuuri
- Laajassa yhteistyössä käytetyt aineistot
- Julkaisuissa käytetyt aineistot
- Aineiston tuottamiseen käytetty resurssi
- Laatu (minimi, esim. riittävät metatiedot)