Kansainväliset palvelut

Monella tieteenalalla löytyy omia säilytyspalveluita tutkimusaineistoille. Jotkin palvelut takaavat aineiston pitkäaikaissaatavuuden. Jos kansallisesti tärkeä tutkimusaineisto säilytetään kansainvälisessä palvelussa, siitä olisi kuitenkin hyvä saada tieto oleellisiin hakupalveluihin (Etsin) ja metatietovarantoihin.