Doria ja Theseus sekä muut julkaisuarkistopalvelut

Kansalliskirjasto ylläpitää ja kehittää maksullisena palvelutoimintana julkaisuarkistopalveluita korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden ja julkishallinnon käyttöön.

Lisäksi tutkimusorganisaatioilla on omia rinnakkaisjulkaisuarkistojaan ja -palveluitaan, joista saa lisää tietoa sivulta http://avointiede.fi/tutkimusorganisaatioiden-ohjeistukset.

Doria sisältää yliopistojen ja tutkimuslaitosten aineistoja sekä Kansalliskirjaston omia digitoituja kokoelmia. Theseus-julkaisuarkisto sisältää ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja. Kumpikin digitaalisten aineistojen hallintajärjestelmä perustuu avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelmistoon.

Lisäksi Kansalliskirjasto ylläpitää asiakkailleen useita muita DSpace-pohjaisia julkaisuarkistoinstansseja, kuten Julkari, Jukuri, TamPub, Lauda ja Valto. Kansalliskirjasto vastaa palveluiden teknisestä infrastruktuurista, kun taas korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja julkishallinnon organisaatiot vastaavat palveluun tallennettavien kokoelmiensa sisällöistä ja hallinnoinnista. Theseus-julkaisuarkiston tarjoaa Arene ry – Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto.

Lisätietoa

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut
Julkaisuarkistopalvelujen asiakaswiki