IDAn käyttöohjeet

IDA-palvelu uudistuu kesän 2018 aikana. Uudistuksen myötä nykyiset IDA-projektit migroidaan uuteen palveluun. Nämä käyttöohjeet pätevät nykyiseen IDA-palveluun ja sen käyttöliittymiin. Emme suosittele uuden metadatan luomista vanhassa IDA-palvelussa, sillä metadatan hallinta tapahtuu eri tavalla uudessa tutkimuksen pitkäaikaissaatavuutta tukevassa palvelukokonaisuudessa, joka otetaan käyttöön vuoden 2018 puolivälissä. Lisätietoa IDAn palvelu-uudistuksesta.

Uudistettu IDA on käytettävissä uudella selainkäyttöliittymällä ja komentorivillä. Nykyiset ikomennot (iRODS), Cyberduck-tiedostonsiirto-ohjelma ja CSC:n asiakasportaalin SUI My Files eivät ole käytössä palvelu-uudistuksen jälkeen.

Loppuosa tästä verkkosivusta pätee vanhaan IDA-versioon joka korvautuu kaikkien käyttäjien osalta pian uudella, ja on tarkoitettu niille, jotka yhä käyttävät vanhaa IDA-palvelua.


 

Palvelun käyttöluvat ja tunnukset
Eri käyttöliittymiä
Selainkäyttöliittymä
Komentorivikäyttö
Cyberduck
Aineistojen kuvailu ja jakaminen
Tietoturva
Palvelun saatavuus ja huoltoikkuna
IDA FAQ


 
Palvelun käyttöluvat ja tunnukset
Palvelu on käytettävissä hakemuksesta. Lisätietoja käyttöoikeuden hakemisesta.

Jokaiselle käyttäjälle luodaan henkilökohtainen CSC:n käyttäjätunnus ja CSC-salasana sekä IDA-salasana. Mikäli käyttäjällä on jo CSC:n tunnus, luodaan vain IDA-palveluun uusi tili, jolla on IDA-salasana. Samaa CSC- käyttäjätunnusta käytetään kaikissa palveluissa, mutta salasana on palvelukohtainen.

IDA-salasanan voi toistaiseksi vaihtaa ainoastaan komentorivikäyttöliittymässä. Mikäli unohdat salasanasi, ota yhteyttä IDA-palvelun ylläpitoon ida at csc.fi.

Eri käyttöliittymiä

IDAa voi käyttää eri käyttöliittymillä: selaimella, komentorivikomennoin sekä tiedostonsiirto-ohjelmalla.

Selainkäyttöliittymä sisältää kaiken perustoiminnallisuuden tiedostojen ja hakemistojen sekä niihin liittyvien metatietojen lisäämiseksi, päivittämiseksi, poistamiseksi ja hakemiseksi. Selainkäyttöliittymä löytyy CSC:n asiakasportaalista Tutkijan käyttöliittymästä (SUI), jossa IDA-säilytystilaa myös haetaan ja hallinnoidaan. Komentorivityökalu sisältää monipuolisimmat toiminnot datan, metatietojen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Komentorivikäyttöliittymä soveltuu parhaiten isojen tiedostojen siirtoihin. IDAan tallennettu data on saatavilla CSC:n laskentapalvelimilla komentorivityökalun kautta. Työkalua voidaan käyttää myös palvelun integroimiseksi asiakkaan omiin järjestelmiin komentorivikäyttöä varten. Cyberduck-tiedostonsiirto-ohjelma tarjoaa monipuolisia toimintoja ja mahdollistaa useiden tiedostojen siirron kerrallaan helppokäyttöisellä graafisella käyttöliittymällä. Alla olevassa taulukossa on esitelty IDAn käyttöliittymien ominaisuuksia.

  Selainkäyttöliittymä Tiedostonsiirto-ohjelma (Cyberduck) Komentorivi (ikomennot)
Tiedostonsiirron mahdollisuudet yksittäinen tiedosto kerrallaan useita tiedostoja tai kansioita useita tiedostoja tai kansioita, skriptejä saatavilla
Suositeltu suurin tiedostokoko alle 10 GB jopa kymmeniä gigatavuja jopa parisataa gigatavua
Käyttäjä voi katsella ja editoida metadataa kyllä ei kyllä
Käyttö vaatii asennuksen ei kyllä, saatavilla Mac- ja Windows-käyttöliittymille kyllä omalle koneelle, voidaan käyttää myös Taidolta
Graafinen käyttöliittymä kyllä kyllä ei
Käyttäjä näkee tarkistussummat ja tiedostokopiot ei ei kyllä, tarkistussumma myös uudelleenlaskettavissa


Selainkäyttöliittymä
IDAn selainkäyttöliitymä on osa CSC:n tutkijan käyttöliittymä SUI:ta. Kirjaudu sisään osoitteessa https://sui.csc.fi/. Suoraan tiedostoihisi pääset osoitteessa https://sui.csc.fi/group/sui/my-files

Kirjautumisen voi tehdä CSC-tunnuksella ja CSC-salasanalla tai organisaatiosi Haka-kirjautumisen avulla. Selainkäytössä itse IDA- salasanaa ei tarvita. Haka-kirjautumisen edellytyksenä on kertaluonteisesti tehtävä CSC-tunnuksen ja Haka:n linkitys (https://sui.csc.fi/web/sui/add-services).  

Lisäohjeita selainkäyttöliittymästä


Komentorivikäyttö
Komentorivikäyttöä varten tarvitaan komentorivityökalujen asennuspaketti, joka on saatavilla usealle Linux-jakelulle. Niin kutsuttujen i-komentojen avulla IDAn voi integroida laskentaympäristöön. Komentorivitunnistautumisessa käytetään IDA-salasanaa.  

Lisäohjeita komentorivikäytöstä


Cyberduck-tiedostonsiirto-ohjelma
Mikäli selainkäyttö SUI:n kautta vaikuttaa liian rajoittuneelta tai mikäli komentorivikäyttö ei ole mahdollisuus, Cyberduck-ohjelmalla voit Windowsilla ja Mac OS X:lla käyttää IDA:aa graafisen käyttöliittymän kautta. Tiedostonsiirto-ohjelmaan tunnistautumisessa käytetään IDA-salasanaa.

Lisäohjeita Cyberduckista


Aineistojen kuvailu ja jakaminen
IDAan tallennettuja tiedostoja voi hallita metatietojen avulla. IDA toteuttaa tutkimusaineistojen minimimetatietomallia ja täydentää metatietoja automaattisesti. Metatietoja voi muokata Tutkijan käyttöliittymässä tai komentoriviltä.

IDAan tallennettuja aineistoja voi avata vapaasti tai hakemuksen perusteella kuvailemalla aineisto Etsin-hakupalvelussa ja asettamalla tiedosto ladattavaksi muokkaamalla sen metadataa IDAssa. Näin aineisto on löydettävissä myös hakupalveluissa ja aineistolle saa pysyvän kuvailusivun. Lisäohjeita tiedostojen avaamisesta selainkäyttöliittymän ohjeissa.

Lista IDAn tiedoistoissa valmiiksi olevista metatietokentistä:

Nimi Tyyppi IDA esitäyttää
Metadata.identifier PID (URN) X
Metadata.modified ISO 8601 (vvv-kk-ppTtt:mm:ssZ) X
Identifier.version PID (URN) X
Identifier.series PID (URN) X
Modified ISO 8601 (vv-kk-ppTtt:mm:ssZ) X
Contact.type "Project" / "Organization"/ "Person"  
Contact.name Yhteystietoteksti  
Contact.email RFC 822 (etu.suku@example.fi)  
Contact.phone tel URI (tel. +mmmssnnnnnnn)  
Prject.name Projektin nimiteksti  
Project.funder Y-tunnus (nnnnnnn-t)  
Project.funder_grant_number  Rahoituspäätöksen numero  
Title Otsikkoteksti  
Title.lang ISO 639-3 (fin/sve/eng/...)  
Rights.category "COPYRIGHTED" /                            "CONTRACTUAL" / "LICENSED" /  "PUBLIC DOMAIN" / "OTHER"  
Rights.declaration URI (linkki lisenssitekstiin)  
Subject

Asiasana / URI (esim.
http://www.yso.fi/onto/yso/p7403)

 
Creator Tunniste (esim. http://orcid.org/0000-0003-0296-7410)  
Owner Y-tunnus / ISNI  
Language ISO 639-3 (fin/sve/eng/...)  

 

Tietoturva
IDA-palvelun käyttäjät todennetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan tai Haka-luottamusverkoston kautta. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kenellekään.  

Asiakkaan selaimen ja IDA-palvelun välillä käytetään SSL-salattua yhteyttä. SSL-sertifikaatin on myöntänyt TERENA (www.terena.org). Työpöytäkansioiden ja IDA-palvelun välillä käytetään myös SSL-salattua yhteyttä. Tällä hetkellä tiedoston siirto komentorivityökaluja käyttäen (komentorivi/ikomennot ja Cyberduck/iRODS) ei ole IDAn iRODS-ohjelmistossa salattu minkä vuoksi käyttäjiä kehotetaan itse salaamaan tiedostonsa.

Palveluun tallennettavat tiedostot tarkistetaan virusohjelmistolla. Mikäli ohjelmisto löytää viruksen, tiedosto siirretään karanteeniin.  

Mikäli käyttäjä havaitsee jonkun yrittävän saada selville hänen käyttäjätunnustaan ja salasanaansa tai saa virusskannauksesta huolimatta ilmoituksen viruksesta, tulee käyttäjän välittömästi ilmoittaa asiasta ylläpidolle, ida (at) csc.fi. Samaan osoitteeseen pyydetään ilmoittamaan kaikki IDA-palvelun tietoturvaa koskevat epäilykset.

Mahdolliset sääntörikkomukset voivat johtaa käyttäjätunnuksen lukitsemiseen. Käyttäjän toiminnot kirjautuvat loki-tiedostoihin virhetilanteiden ja tietoturvaongelmien selvittämistä varten. Niitä tarvitaan myös käyttäjän erityispyyntöjen, kuten tiedostonpalauttamisen, toteuttamiseen.


Palvelun saatavuus ja huoltoikkuna
IDA-palvelun huolto tapahtuu joka kuukauden kolmantena maanantaina klo 13.00-15.00. Tänä aikana palvelu ei ole käytettävissä. Käyttäjille lähetetään sähköpostimuistutus ennen huoltokatkon alkua ja huoltokatkon päätyttyä.
Tietoturvapoikkeamien selvittäminen saattaa aiheuttaa palvelukatkon, josta ei voida tiedottaa etukäteen.

IDA FAQ