Verkkohakemiston asentaminen Windows 7

Tätä ohjesivustoa ei enää ylläpidetä. Verkkohakemiston sijaan suositellaan Cyberduck-tiedostonsiirto-ohjelmaa Windows- ja Mac OS X -käyttöliittymille.

Asentaaksesi verkkohakemiston tarvitset CSC-käyttäjätunnuksen ja IDA-salasanan sekä IDA-hakemistopolun. Windows 7 -käyttöjärjestelmissä polku on:

https://ida.csc.fi/ida/<organisaatio>/<projekti>

Verkkohakemiston voi asentaa esimerkiksi toiminnolla "Map network drive":

Poista valinta "Reconnect at logon" ja valitse "Connect using different credentials". Valitse sopiva levykirjain ja kirjoita hakemistokohtaan hakemistopolku:

https://ida.csc.fi/ida/<organisaatio>/<projekti>

Paina "Finish".

Syötä CSC-käyttäjätunnus ja IDA-salasana ja paina "OK". Verkkohakemisto on nyt valmis käytettäväksi. Kuvan esimerkissä hakemistossa on yksi hakemisto.

 

Windows 7 yhteysongelmia ja ratkaisuja

Palomuuri
Windows-koneesi palomuuri sattaa estää WebDAVS (https) verkkohakemistojen käytön. Mikäli koneesi on yliopistosi keskitetyssä ylläpidossa ota yhteyttä yliopistosi IT-tukeen.


Webclient service
Windows-koneesi Webclient service saataa olla disabloitu. Muuta asetukseksi "Automatic" täällä: "Control Panel > System and Security > Administrative Tools > Services" ja myös käynnistä (Start) se. Mikäli koneesi on yliopistosi keskitetyssä ylläpidossa ota yhteyttä yliopistosi IT-tukeen.


BasicAuthLevel
Windows-koneesi webclientin "authentication level" parametri voi olla väärin. Tätä voi muuttaa Windowsin registryssä, muutosten teko registryyn on käyttäjän omalla vastuulla ja vaatii admin-oikeudet. Mikäli koneesi on yliopistosi keskitetyssä ylläpidossa ota yhteyttä yliopistosi IT-tukeen.

Registryä voi muokata esimerkiksi Windowsin mukana tulevalla regedit-ohjelmalla. Ohjelman käynnistäminen joko Start  > kirjoita avautuvaan hakukenttään regedit  >paina <enter> tai Avaa hakemisto <käynnistyslevy>\Windows > tuplaklikkaa regedit-ohjelmaa.

Tarvittava "authentication level" parametri on:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WebClient\Parameters\BasicAuthLevel

ja sen oikea arvo on 2.


Tiedostojen koko
Windows 7:n verkkohakemistoille WebDAV-rajapinnassa on siirrettävien tiedostojen maksimikoon oletuksena 50 MB raja. Tätä voi muuttaa Windowsin registryssä, muutosten teko registryyn on käyttäjän omalla vastuulla ja vaatii admin-oikeudet. Registryä voi muokata esimerkiksi Windowsin mukana tulevalla regedit-ohjelmalla.   Ohjelman käynnistäminen joko Start  > kirjoita avautuvaan hakukenttään regedit  >paina <enter> tai Avaa hakemisto <käynnistyslevy>\Windows > tuplaklikkaa regedit-ohjelmaa.

Tiedoston koon rajoittava parametri on:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WebClient\Parameters\FileSizeLimitInBytes

ja sen oletusarvo on 50000000 (decimal). Muuttamalla sen arvoksi 4294967295 raja nousee arvoksi 4 GB mikä on Windows 7:n WebDAV-verkkohakemiston maksimi koko tiedostolle.