IDA-palvelu uudistuu keväällä 2018

Tällä sivulla kerrotaan uudistetusta IDA-palvelusta, joka on saatavilla loppukäyttäjille vuoden 2018 keväällä. Arvioitu ajankohta uudistuneen IDA-palvelun käyttöönotolle on touko-kesäkuu 2018. Nykyiset IDA-projektit migroidaan uuteen palveluun ja niiden osalta uudistuneen palvelun käyttöönotto tapahtuu projektikohtaisesti. Uusille ja nykyisille käyttäjille tarjotaan ajankohtaista tietoa käyttöönoton ajankohdasta näillä verkkosivuilla. Lisäksi asiasta tiedotetaan suoraan nykyisille IDA-käyttäjille.

IDA-palvelun ydintoiminnot ja tarkoitus pysyvät samoina. Olemassa olevat projektit, käyttäjät ja data säilyvät palvelussa. Uudistus ei aiheuta muutosta palvelun käyttöpolitiikkaan tai käyttöoikeuksiin. Projekteja ja niiden käyttöoikeuksia haetaan ja hallinnoidaan jatkossakin CSC:n asiakasportaalin kautta. Lisätietoa nykyisestä IDA-palvelusta avointiede.fi/ida.

IDAn uudistus parantaa palvelun käytettävyyttä ja tukee uutta tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden palvelukokonaisuutta

Uudistetun IDA-palvelun selainkäyttöliittymän pohjana on avoimen lähdekoodin Nextcloud-ohjelma. Tämä tarjoaa intuitiivisen käyttökokemuksen tiedostojen tallennukseen ja hallinnointiin. 

Uudistunut palvelu tarjoaa käyttäjille uusia käyttöominaisuuksia. Keskeisin näistä on se, että datan säilyttämiseen liittyvät toimenpiteet suoritetaan vasta kun käyttäjä merkitsee datan olevan säilytykseen valmista. Näin datan siirtäminen uudistettuun palveluun on suoraviivaisempaa, kun säilytystoimenpiteitä ei tehdä tiedostosiirron aikana. Tämän uuden käyttöominaisuuden vuoksi uudistetussa IDAssa jokaisella projektilla on projektin hallinnoiman säilytystilan sisällä kaksi erillistä säilytysaluetta – yksi datan kerryttämiseen ja järjestelyyn sekä yksi datalle, jota säilytetään muuttumattomassa tilassa. Lisätietoa uudistuneen palvelun kahdesta säilytysalueesta ja niihin liittyvistä käyttöominaisuuksista: avointiede.fi/ida-sailytysalueet.

Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuutta tukeva palvelukokonaisuus otetaan käyttöön vuoden 2018 puolivälissä. Uudistettu IDA-palvelu on suunniteltu yhteentoimivaksi näiden uusien palvelujen kanssa.

Uudistuksen myötä IDAn käyttöliittymät muuttuvat

Uudistettu IDA on käytettävissä uudella selainkäyttöliittymällä ja komentorivillä. Nykyiset ikomennot (iRODS), Cyberduck-tiedostonsiirto-ohjelma ja CSC:n asiakasportaalin SUI My Files eivät ole käytössä palvelu-uudistuksen jälkeen, mutta uudet käyttöliittymät tarjoavat korvaavia toiminnallisuuksia.  Voit tutustua jo ennakkoon uusien käyttöliittymien ohjeistukseen: avointiede.fi/ida-kayttoopas

Projekteja pidetään ajan tasalla palvelu-uudistuksesta – migraatiosta erillinen yhteydenotto

Nykyisten IDAa käyttävien projektien vastuuhenkilöihin tullaan ottamaan yhteyttä koskien olemassa olevien projektien datan migraatiota uuteen ympäristöön. Nykyisten projektien migraatiot nykyisestä palvelusta uudistettuun palveluun tapahtuvat kevään 2018 aikana. Migraatioiden alettua uudistettu IDA-palvelu avautuu myös uusille käyttäjille. Lisätietoa migraatioiden ajankohdasta tullaan tarjoamaan suoraan nykyisille projekteille sekä näillä verkkosivuilla. Lisätietoa projektien migraatiosta avointiede.fi/ida-migraatio.

Migraation aikana nykyisille projekteille aiheutuu käyttökatko IDA-palveluun. Projekteille lähetetään tietoa käyttökatkon ajankohdasta ja kestosta.

Jos projektisi on kiinnostunut olemaan yksi ensimmäisistä IDA-käyttäjistä tai projektisi ei enää käytä IDA-palvelua, ole hyvä ja ota yhteyttä idakoordinaattori (at) csc.fi

Palvelu-uudistus aiheuttaa muutoksia joihinkin nykyisen IDAn toimintoihin

Kevään 2018 ajan käyttäjät voivat jatkaa aineistokuvailujen tekemistä Etsin-palvelulla. Tiedostojen metatietojen muokkaaminen puolestaan poistuu IDAsta palvelu-uudistuksen myötä. Käyttäjät käsittelevät metatietoja uudistuneessa palvelukokonaisuudessa erillisellä kuvailutyökalulla, ei IDAssa. Uudistuneessa IDA-palvelussa olevia tiedostoja ei tämän vuoksi voida avata ladattaviksi osana julkaistua tutkimusaineistoa, ennen kuin pitkäaikaissaatavuutta tukevan palvelukokonaisuuden uudet palvelut otetaan käyttöön vuoden 2018 puolivälissä.

Nykyisessä IDAssa tehdyt tiedostoavaukset on mahdollista pitää toimivina samalla latauslinkillä myös IDAn palvelu-uudistuksen jälkeen. Tästä tarjotaan lisätietoa dataa avanneille projekteille ennen migraatiota uuteen ympäristöön.

Nykyisen IDA-palvelun ikomennot ovat mahdollistaneet hakemistojen luku/kirjoitusoikeuksien muuttamisen käyttäjäkohtaisesti projektitilan sisällä. Nämä rajoitukset poistuvat palvelu-uudistuksen jälkeen ja kaikilla projektin jäsenillä tulee olemaan yhtäläiset oikeudet hallita dataa projektitilan sisällä uudistetussa IDA-palvelussa.

Lisätietoa

IDA on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.