IDA-palvelu uudistuu kesällä 2018

Uudistuneen IDA-palvelun käyttöönotto on alkanut ja palvelu on nyt avattu uusille projekteille. Jos käytät yhä aiempaa IDA-palvelua, sinuun ollaan yhteydessä kun projektisi siirretään uudistuneeseen palveluun. Uudistetun IDAn verkkosivuja ylläpidetään uudella fairdata.fi-sivustolla. Ohjeita uudistetun palvelun käyttöön:

- ohjeet IDA-tilan hakemiseen (uusille projekteille)
- uudistetun IDAn pikaopas ja IDAn käyttöopas
- uudistettu IDA-palvelu: https://ida.fairdata.fi/

Uudistettu IDA tarjoaa intuitiivisen käyttökokemuksen tiedostojen tallennukseen sekä uusia käyttöominaisuuksia. Keskeisin näistä on se, että datan säilyttämiseen liittyvät toimenpiteet suoritetaan vasta kun käyttäjä merkitsee datan olevan säilytykseen valmista. Näin datan siirtäminen uudistettuun palveluun on suoraviivaisempaa, kun säilytystoimenpiteitä ei tehdä tiedostosiirron aikana. Tämän uuden käyttöominaisuuden vuoksi uudistetussa IDAssa jokaisella projektilla on projektin hallinnoiman säilytystilan sisällä kaksi erillistä säilytysaluetta – yksi datan kerryttämiseen ja järjestelyyn sekä yksi datalle, jota säilytetään muuttumattomassa tilassa. Lisätietoa uudistuneen palvelun kahdesta säilytysalueesta ja niihin liittyvistä käyttöominaisuuksista: avointiede.fi/ida-sailytysalueet.

Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuutta tukeva palvelukokonaisuus otetaan käyttöön vuoden 2018 puolivälissä. Uudistettu IDA-palvelu on suunniteltu yhteentoimivaksi näiden uusien palvelujen kanssa.

Uudistuksen myötä IDAn käyttöliittymät muuttuvat

Uudistettu IDA on käytettävissä uudella selainkäyttöliittymällä ja komentorivillä. Nykyiset ikomennot (iRODS), Cyberduck-tiedostonsiirto-ohjelma ja CSC:n asiakasportaalin SUI My Files eivät ole käytössä palvelu-uudistuksen jälkeen, mutta uudet käyttöliittymät tarjoavat korvaavia toiminnallisuuksia.  Voit tutustua jo ennakkoon uusien käyttöliittymien ohjeistukseen: avointiede.fi/ida-kayttoopas

Projekteja pidetään ajan tasalla palvelu-uudistuksesta – migraatiosta erillinen yhteydenotto

Nykyisten IDAa käyttävien projektien vastuuhenkilöihin tullaan ottamaan yhteyttä koskien olemassa olevien projektien datan migraatiota uuteen ympäristöön. Nykyisten projektien migraatiot nykyisestä palvelusta uudistettuun palveluun tapahtuvat kesän 2018 aikana. Lisätietoa migraatioiden ajankohdasta tarjotaan suoraan nykyisille projekteille sekä näillä verkkosivuilla. Lisätietoa projektien migraatiosta avointiede.fi/ida-migraatio.

Migraation aikana nykyisille projekteille aiheutuu käyttökatko IDA-palveluun. Projekteille lähetetään tietoa käyttökatkon ajankohdasta ja kestosta.

Palvelu-uudistus aiheuttaa muutoksia joihinkin nykyisen IDAn toimintoihin

Tiedostojen metatietojen muokkaaminen poistuu IDAsta palvelu-uudistuksen myötä. Käyttäjät käsittelevät metatietoja uudistuneessa palvelukokonaisuudessa erillisellä kuvailutyökalulla Qvaimella, ei IDAssa. Uudistuneessa IDA-palvelussa olevia tiedostoja ei tämän vuoksi voida avata ladattaviksi osana julkaistua tutkimusaineistoa, ennen kuin pitkäaikaissaatavuutta tukevan palvelukokonaisuuden uudet palvelut otetaan käyttöön vuoden 2018 puolivälissä.

Nykyisessä IDAssa tehdyt tiedostoavaukset eivät mene rikki IDAn palvelu-uudistuksen yhteydessä.

Nykyisen IDA-palvelun ikomennot ovat mahdollistaneet hakemistojen luku/kirjoitusoikeuksien muuttamisen käyttäjäkohtaisesti projektitilan sisällä. Nämä rajoitukset poistuvat palvelu-uudistuksen jälkeen ja kaikilla projektin jäsenillä tulee olemaan yhtäläiset oikeudet hallita dataa projektitilan sisällä uudistetussa IDA-palvelussa.

Lisätietoa

IDA on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.