IDA-tilastot

Korkeakoulujen käyttäjien, projektien, aineistojen ja tallennusoikeuksien kokonaismäärät (tilanne 1.3.2018)

Organisaatio Käyttäjien lukumäärä Projektien lukumäärä Aineistoa teratavuissa Tallennusoikeudesta käytetty (%) Tallennusoikeudesta jaettu (%)
Aalto-yliopisto 40 16 5 1,0 23
Helsingin yliopisto 314 73 232 18,4 82
Itä-Suomen yliopisto 59 10 49 20,4 65
Jyväskylän yliopisto 36 9 57 27,1 57
Lapin yliopisto 4 3 ~0  ~0 1
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 14 8 0,3 0,3 44
Oulun yliopisto 53 21 71 19,7 57
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2 1 0 0 6
Svenska Handelshögskolan 0 0 0 0 0
Tampereen yliopisto 37 10 49 27,2 72
Tampereen teknillinen yliopisto 37 12 8 4,4 12
Turun yliopisto 31 8 13 3,1 37
Åbo Akademi 6 4 0,1 0,1 4
Suomen Akatemian hankkeet 104 29 84 8,2 23
OKM:n myöntämät lisäosuudet 8 1 0 - -
Korkeakoulut yhteensä 745* 205 568,4 12,2** 34,5***

 

* Ei uniikkeja käyttäjiä ** projektien keskiarvo *** organisaatioiden keskiarvo