Selainkäyttöliittymä

IDA-palvelu uudistuu kevään 2018 aikana. Uudistuksen myötä nykyiset IDA-projektit migroidaan uuteen palveluun. Nämä käyttöohjeet pätevät nykyiseen IDA-palveluun ja sen käyttöliittymiin. Emme suosittele uuden metadatan luomista nykyisessä IDA-palvelussa, sillä metadatan hallinta tapahtuu eri tavalla uudessa tutkimuksen pitkäaikaissaatavuutta tukevassa palvelukokonaisuudessa, joka otetaan käyttöön vuoden 2018 puolivälissä. Lisätietoa IDAn palvelu-uudistuksesta.

Uudistettu IDA on käytettävissä uudella selainkäyttöliittymällä ja komentorivillä. Nykyiset ikomennot (iRODS), Cyberduck-tiedostonsiirto-ohjelma ja CSC:n asiakasportaalin SUI My Files eivät ole käytössä palvelu-uudistuksen jälkeen. Uusien käyttöliittymien käyttöohjeet päivitetään näille verkkosivuille uuden ympäristön käyttöönoton yhteydessä.

Loppuosa tästä verkkosivusta pätee nykyiseen IDA-versioon joka korvautuu kaikkien käyttäjien osalta pian uudella, ja on tarkoitettu niille, jotka yhä käyttävät nykyistä IDAa.


 

Palvelun käyttöönotto selaimella
Tiedoston tallentaminen ja poistaminen selaimessa
Metatiedon muokkaaminen selaimessa
Tiedoston jakaminen selaimessa

Esimerkkivideoita selainkäyttöliittymän käytöstä:
    • mp4 isäänkirjautuminen tutkijan käyttöliittymään Haka-tunnistautumisella. Esimerkissä organisaatioksi
      valitaan CSC, käytä omaa organisaatiotasi.
    • mp4 IDA-palvelu tutkijan käyttöliittymässä.
    • mp4Toimintovalikot hiiren oikealla painikkeella.
    • mp4 Metatietojen muokkaus.
    • mp4 Tiedoston siirto hakemistosta toiseen leikkaa-liitä -toiminnoilla.