Selainkäyttöliittymä

IDA-palvelu uudistuu kesän 2018 aikana. Uudistuksen myötä nykyiset IDA-projektit migroidaan uuteen palveluun. Nämä käyttöohjeet pätevät nykyiseen IDA-palveluun ja sen käyttöliittymiin. Emme suosittele uuden metadatan luomista vanhassa IDA-palvelussa, sillä metadatan hallinta tapahtuu eri tavalla uudessa tutkimuksen pitkäaikaissaatavuutta tukevassa palvelukokonaisuudessa, joka otetaan käyttöön vuoden 2018 puolivälissä. Lisätietoa IDAn palvelu-uudistuksesta.

Uudistettu IDA on käytettävissä uudella selainkäyttöliittymällä ja komentorivillä. Nykyiset ikomennot (iRODS), Cyberduck-tiedostonsiirto-ohjelma ja CSC:n asiakasportaalin SUI My Files eivät ole käytössä palvelu-uudistuksen jälkeen.

Loppuosa tästä verkkosivusta pätee vanhaan IDA-versioon joka korvautuu kaikkien käyttäjien osalta pian uudella, ja on tarkoitettu niille, jotka yhä käyttävät vanhaa IDA-palvelua.


 

Palvelun käyttöönotto selaimella
Tiedoston tallentaminen ja poistaminen selaimessa
Metatiedon muokkaaminen selaimessa
Tiedoston jakaminen selaimessa

Esimerkkivideoita selainkäyttöliittymän käytöstä:
    • mp4 isäänkirjautuminen tutkijan käyttöliittymään Haka-tunnistautumisella. Esimerkissä organisaatioksi
      valitaan CSC, käytä omaa organisaatiotasi.
    • mp4 IDA-palvelu tutkijan käyttöliittymässä.
    • mp4Toimintovalikot hiiren oikealla painikkeella.
    • mp4 Metatietojen muokkaus.
    • mp4 Tiedoston siirto hakemistosta toiseen leikkaa-liitä -toiminnoilla.