Metatiedon muokkaaminen selaimessa

IDA-palvelu uudistuu kesän 2018 aikana. Uudistuksen myötä nykyiset IDA-projektit migroidaan uuteen palveluun. Nämä käyttöohjeet pätevät nykyiseen IDA-palveluun ja sen käyttöliittymiin. Emme suosittele uuden metadatan luomista vanhassa IDA-palvelussa, sillä metadatan hallinta tapahtuu eri tavalla uudessa tutkimuksen pitkäaikaissaatavuutta tukevassa palvelukokonaisuudessa, joka otetaan käyttöön vuoden 2018 puolivälissä. Lisätietoa IDAn palvelu-uudistuksesta.

Uudistettu IDA on käytettävissä uudella selainkäyttöliittymällä ja komentorivillä. Nykyiset ikomennot (iRODS), Cyberduck-tiedostonsiirto-ohjelma ja CSC:n asiakasportaalin SUI My Files eivät ole käytössä palvelu-uudistuksen jälkeen.

Loppuosa tästä verkkosivusta pätee vanhaan IDA-versioon joka korvautuu kaikkien käyttäjien osalta pian uudella, ja on tarkoitettu niille, jotka yhä käyttävät vanhaa IDA-palvelua.


 

Metatiedon muokkaamiseksi valitse tiedosto tai hakemisto, josta haluat muuttaa metatietoa. Muokkaaminen tapahtuu "Hallinnoi metatietoja"-toiminnon avulla.

Avautuvassa dialogissa on valmiina minimimetatietomaalin mukaiset metatietokentät. Kentän nimen edessä oleva kuvake kertoo kentän statukseen. Kenttiä voi muokata ikkunassa ja joissain kentissä on mahdollista valita kentän arvo valikosta.

 

Muutokset tallentuvat toiminnolla "Tallenna".

Metatietokenttiä voi lisätä Lisää-toiminnon avulla. Tätä tarvitaan muun muassa, kun halutaan avata tiedosto IDAsta vapaasti ladattavaksi.