Tiedoston jakaminen IDAsta

IDA-palvelu uudistuu kesän 2018 aikana. Uudistuksen myötä nykyiset IDA-projektit migroidaan uuteen palveluun. Nämä käyttöohjeet pätevät nykyiseen IDA-palveluun ja sen käyttöliittymiin. Emme suosittele uuden metadatan luomista vanhassa IDA-palvelussa, sillä metadatan hallinta tapahtuu eri tavalla uudessa tutkimuksen pitkäaikaissaatavuutta tukevassa palvelukokonaisuudessa, joka otetaan käyttöön vuoden 2018 puolivälissä. Lisätietoa IDAn palvelu-uudistuksesta.

Uudistettu IDA on käytettävissä uudella selainkäyttöliittymällä ja komentorivillä. Nykyiset ikomennot (iRODS), Cyberduck-tiedostonsiirto-ohjelma ja CSC:n asiakasportaalin SUI My Files eivät ole käytössä palvelu-uudistuksen jälkeen.

Loppuosa tästä verkkosivusta pätee vanhaan IDA-versioon joka korvautuu kaikkien käyttäjien osalta pian uudella, ja on tarkoitettu niille, jotka yhä käyttävät vanhaa IDA-palvelua.


 

Tiedoston avaaminen tutkimusaineistona IDAssa ja Etsimessä
Käyttöoikeuksien myöntäminen hakemuksesta Etsintä käyttäen
Viittaaminen ja linkitys tutkimusaineistoon

IDAan tallennettu tiedosto voidaan jakaa muille kuvailemalla tutkimusaineistoksi ja julkaisemalla se Etsimessä. Näin tutkimusaineistoon voidaan viitata ja se on myös löydettävissä. Etsimeen tallennetussa tutkimusaineistokuvailussa voi olla suora latauslinkki IDAan tallennettuun tiedostoon tai voit jakaa tiedostosi myöntämällä käyttöoikeuksia hakemuksen perusteella.

Toistaiseksi Etsimen tutkimuaineistokuvailuun voidaan liittää vain yksi tiedosto. Jos tutkimusaineistoosi kuuluu useita tiedostoja, voit pakata ne yhdeksi tiedostoksi (zip) ennen lataamista IDAan. Jos tutkimusaineistoosi kuuluu useita suuria (yli 100 GB) tiedostoja voit myös ladata ne IDAan erikseen ja kertoa niiden liittyvän yhteen Etsimessä.

Webinaaritallenteessa IDA service; how to store and open your data 17.1.2017 ( esityksen kalvot) näytetään käytännössä kuinka tiedostoja voi jakaa IDAn ja Etsimen avulla. Lisää ohjeita alla.
 

Tiedoston avaaminen tutkimusaineistona IDAssa ja Etsimessä

Ennen tutkimusaineiston julkaisemista tulee IDAan tallennettu tiedosto asettaa ladattavaan tilaan. Tämä vaatii oikeiden metatietojen asettamista tiedoston hakemistoon ja itse tiedostoon alla olevien ohjeiden mukaan. Yleiset ohjeet metadatan muokkaamiseen selaimessa: http://avointiede.fi/ida-selain-metatieto. Ohjeet tiedoston avaamiseen liittyvän metadatan muokkaamiseen komentorivillä http://avointiede.fi/ida-komennot-jakaminen.

Huomaa, että tällä hetkellä selainkäyttöliittymä sallii metatietojen muokkaamisen vain sille käyttäjälle, joka on ladannut tiedoston tai luonut kansion IDAan.

 1. Aseta oikeat metatiedot hakemistolle IDAssa
  Tiedoston tulee sijaita IDAan automaattisesti generoidussa "published"-hakemistossa tai jossakin toisessa hakemistossa, jolla on metatietokenttä "metamodel", jonka arvona on "Etsin". Metatietokenttiä pystyy lisämään kohdasta "Lisää". Noudata ohjeen mukaisia kirjainkokoja. Tallenna tiedot ennen ikkunan sulkemista.
 2. Aseta oikeat metatiedot tiedostolle IDAssa
  Lisää tiedostolle metatietokenttä "availability" ja sille arvo "direct_download" (katso yllä oleva kuvankaappaus). Lisäämällä kohtien 1. ja 2. metatiedot tiedosto on avoimesti ladattavassa tilassa. Metatietokenttiä pystyy lisämään kohdasta "Lisää". Noudata ohjeen mukaisia kirjainkokoja. Tallenna tiedot ennen ikkunan sulkemista.
 3. Ota ylös tiedoston tunniste IDAssa
  Jokainen IDAan ladattu tiedosto saa automaattisesti metadatakentän nimeltä "Identifier.series" joitakin minuutteja tiedoston palveluun lataamisen jälkeen. Kopio tämän metatietokentän arvo (tiedoston tunniste) talteen myöhempää käyttöä varten. Sen avulla tarjoat suoran latauslinkin tiedostoon.

  Tehdyt muutokset tallentuvat järjestelmään muutaman minuutin kuluessa. Tämän jälkeen voit varmistaa tiedoston avaamisen onnistumisen yhdistämällä "Identifier.series" -metatietokentän arvon ja osoitteen "http://avaa.tdata.fi/openida/dl.jsp?pid=". Esimerkki suorasta latauslinkistä tiedostoon: http://avaa.tdata.fi/openida/dl.jsp?pid=urn:nbn:fi:csc-ida-3x201703172015017954033s .

  Huomaa, että tämä linkki ei ole pysyvä ja sen muoto voi muuttua tulevaisuudessa. Pysyvät viittaukset tulee tehdä käyttämällä tutkimusaineiston pysyvää tunnistetta. Sen saat Etsimestä seuraavasti:
   
 4. Tutkimusaineiston kuvailun lisääminen Etsimeen
  Kirjaudu seuraavaksi Etsin – tutkimusaineistojen hakupalveluun Haka-tunnuksellasi ja valitse "Lisää aineisto". Etsin-palvelu ohjeistaa sinua tutkimusaineistosi kuvailussa. Lisää ohjeita aineiston kuvailuun  http://avointiede.fi/aineistojen-lisaaminen.
 5. Lisää IDA-tiedoston tunniste kuvailuun Etsimessä
  Mene "Saatavuus"-välilehdelle ja valitse, että aineiston saa käyttöön "avoimesti". Seuraa linkkiä, jossa lukee "Avoimesti IDAsta". Syötä avautuvaan ikkunaan IDA-tiedoston "Identifier.series"-metadatakentän arvo, jolloin osaksi kuvailua syntyy suora latauslinkki tiedostoon.
 6. Täydennä kuvailu ja julkaise tutkimusaineisto Etsimessä
  Lisää loput tiedot kuvailuun ja julkaise valmis kuvailu. Tutkimusaineistollesi muodostuu julkinen kuvailusivu, jossa on linkki "Lataa aineisto vapaasti". Tiedoston lataus alkaa tätä linkkiä klikkaamalla.

Jos tutkimusaineistosi koostuu useista tiedostoista, voit kuvailla ne erikseen Etsimessä ja kertoa niiden liittyvän toisiinsa Etsin-kuvailun "Tunnisteet"-välilehdellä. Lue lisää Etsimen ohjeista.
 

Käyttöoikeuksien myöntäminen hakemuksesta Etsintä käyttäen

Jos haluat jakaa tiedoston tapauskohtaisesti, on myös mahdollista myöntää tiedoston käyttöoikeudet verkkohakemuksia vastaanottamalla. Lupahakemuspalvelun avulla jakaminen mahdollistaa tiedoston latausoikeuden myöntämisen vain halutuille Haka-käyttäjille.

 1.  Aseta oikeat metatiedot hakemistolle IDAssa ja ota ylös tiedoston tunniste
  Tiedoston tulee sijaita hakemistossa, jolla on metatietokenttä "metamodel", jonka arvona on "Etsin" (kuten automaattisesti generoitu "published"-kansio). Huomaa: itse tiedoston metadatassa ei saa olla kenttää "availability" arvolla "direct_download", kun tiedosto halutaan jakaa ainoastaan hakemuksesta. Katso tiedoston metadasta kentän "Identifier.series" arvo ja kopioi se talteen myöhempää käyttöä varten
 2. Lisää tiedoston saatavuustiedot Etsimeen ja lisää tiedoston IDA-tunniste
  Mene Etsin-kuvailun "Saatavuus"-välilehdelle ja valitse aineiston saatavuudeksi "lupahakemuspalvelulla". Valitse "Hallinnoi käyttöoikeuksia oletuspalvelun avulla". Lisää alle avautuvaan kenttään IDA-tiedoston metadatan "Identifier.series"-kentän arvo.
 3. Aseta jakelija
  Mene "Toimijat" välilehdelle. Lisää "Jakelija" -kenttään aineiston käyttöoikeushakemuksia hyväksyvän henkilön Haka-sähköpostiosoite. Tieto hyväksyttävistä hakemuksista lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen. Osoitteen tulee olla muotoa <Haka-tunnus>@organisaatio.fi.
 4. Täydennä kuvailu ja julkaise tutkimusainesto Etsimessä
  Kuvailun julkaisemisen jälkeen jakelija vastaanottaa lupahakemuspalvelun käyttöönottokutsun. Jakelijan tulee seurata kutsusähköpostin linkkiä palvelun käyttöönottoa varten.

Huomaa että aineiston käyttöoikeutta voivat tällä hetkellä hakea vain henkilöt, joilla on Haka-tunnus.

 

Viittaaminen ja linkitys tutkimusaineistoon

Kun viittaat tai linkität tutkimusaineistoon käytä aina tutkimusaineiston kuvailun pysyvää tunnistetta (Etsin-sivu). Pysyvä tunniste ohjaa Etsin-kuvailuun. Etsimen luoma pysyvä tunniste löytyy kuvailun kohdasta "Tunniste" ja se on muotoa:

urn:nbn:fi:csc-kata00001000000000000290

Voit esittää pysyvän tunnisteen myös linkkinä. Linkki alkaa toimimaan kuvailun julkaisua seuraavana päivänä:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:csc-kata00001000000000000290

On tärkeää viitata tälle laskeutumissivulle, kun viittaat aineistoon. Älä käytä viittaamiseen IDAn tiedoston tunnistetta. Etsin tarjoaa myös käyttäjilleen viittausohjeita.