Uudistetussa IDAssa projekteilla on kaksi säilytysaluetta

Yhden projektikohtaisen säilytysalueen sijaan uudistuneessa IDAssa jokaisella projektilla on datansa säilytykseen kaksi erillistä aluetta: valmistelualue (kirjoitus/lukuoikeudet) ja jäädytetty alue (lukuoikeudet). Alueet käyttävät samaa projektille allokoitua IDA-käyttöoikeutta, joten säilytystilan käyttöä ei tarvitse hallinnoida alueilla erikseen.

Käyttäjät voivat molemmilla säilytysalueilla

  • tarkastella hakemistoja, tiedostoja ja tiedostokokoja
  • ladata tiedostoja ja hakemistoja omalle tietokoneelle
  • jakaa tiedostoja ja hakemistoja palvelun ulkopuolelle väliaikaisen linkin avulla
  • poistaa tiedostoja ja hakemistoja

Valmistelualue on tarkoitettu tutkimusdatan keräämiseen ja järjestelyyn ennen siirtoa pysyvämpään säilytykseen jäädytetylle alueelle. Valmistelualueella

  • projektin jäsenet voivat lisätä, uudelleennimetä, ylikirjoittaa ja poistaa dataa sekä muokata hakemistorakenteita
  • hakemistojen ja tiedostojen metatietoja ei tallenneta metatietovarantoon eivätkä ne ole näkyvissä tulevalle tutkimusaineistojen kuvailutyökalulle
  • tiedostoja ei replikoida, joten datan tallennus valmistelualueelle ei suojaa dataa häviämiseltä mikäli palveluun tulee vakava vikatilanne. Yksittäinen levyrikko palvelussa ei kuitenkaan aiheuta datan häviämistä.

Jäädytetty alue on tarkoitettu stabiilin tutkimusdatan säilytykseen muuttumattomassa tilassa. Jäädytetyllä alueella

  • tiedostoilla on uniikit tunnisteet, tarkistussummat ja niiden metatiedot tallennetaan metatietovarantoon
  • tiedostot replikoidaan toiselle medialle
  • tiedostot ovat muiden tutkimuksen pitkäaikaissäilytystä tukevien palvelujen käytettävissä niiden käyttöönoton jälkeen vuoden 2018 puolivälissä

Data tulisi siirtää jäädytetylle alueelle vasta kun sen ei oleteta enää muuttuvan. Jäädytetylle alueelle tallennetut tiedostot näkyvät kehitteillä oleville uusille tutkimuksen pitkäaikaissäilytystä tukeville palveluille, ja ne voidaan liittää osaksi käyttäjän määrittelemää tutkimusaineistokuvausta uusien palvelujen käyttöönoton jälkeen vuoden 2018 puolivälissä.

Kaikki projektin jäsenet voivat siirtää dataa valmistelualueelta jäädytetylle alueelle. Säilytystoimenpiteiden vuoksi jäädytetyn datan hakemistorakennetta ei voida vapaasti muokata ja tiedostoja/hakemistoja ei voida uudelleennimetä tai ylikirjoittaa. Jäädytetty data voidaan kuitenkin palauttaa valmistelualueelle tai poistaa kokonaan palvelusta, jolloin käyttäjien tulee tiedostaa toimenpiteen seuraukset. Jos projektin käyttäjät siirtävät dataa jäädytetyltä alueelta takaisin valmistelualueelle tai poistavat sitä, tiedostojen uniikit tunnisteet ja metatiedot menetetään. Tällöin myös kaikki mahdolliset tutkimusaineistoissa olevat viittaukset tiedostoihin ja tiedostojen avaukset menevät pysyvästi rikki. Tämä koskee myös ennen IDAn uudistumista tehtyjä viittauksia ja avauksia.

Kevään 2018 aikana käyttäjät voivat yhä jatkaa tutkimusaineistojen kuvailua käyttämällä Etsin-palvelua, mutta kevään aikana niihin ei voida liittää suoria latauslinkkejä IDAssa olevaan dataan. Käyttäjät voivat jälleen lisätä julkaisemiinsa tutkimusaineistoihin suoria latauslinkkejä vuoden 2018 puolivälissä, jolloin käytössä ovat uudet tutkimuksen pitkäaikaissäilytystä tukevat palvelut. 

Huomaa, että IDAn jäädytetty alue ei tarkoita pitkäaikaissäilytystä. Tutkimuksen pitkäaikaissäilytys (TPAS) on erillinen palvelu, joka tulee käyttöön vuoden 2018 aikana.

  Projektin valmistelualue Projektin jäädytetty alue
Käyttötarkoitus Tutkimusdatan kerääminen ja järjestely ennen kun se on valmista pysyvämpään säilytykseen. Kaikki projektijäsenet voivat vapaasti lisätä, siirtää, uudelleennimetä ja poistaa dataa. Stabiilin tutkimusdatan säilytys muuttumattomassa tilassa. Data voidaan ainoastaan siirtää valmistelualueelle tai poistaa kokonaan palvelusta. Data on muiden tutkimuksen pitkäaikaissäilytystä tukevien palvelujen käytettävissä niiden käyttöönoton jälkeen vuoden 2018 puolivälissä.
Käyttäjät voivat lisätä, järjestellä, ylikirjoittaa tiedostoja ja hakemistoja  
Käyttäjät voivat ladata ja poistaa tiedostoja/hakemistoja
Käyttäjät voivat jakaa dataa  palvelun ulkopuolelle väliaikaisilla linkeillä
Soveltuu datan julkaisemiseen Etsin-palvelun kautta vuoden 2018  puolivälissä (pysyvät latauslinkit)  
Tiedostometadata tallennettu metatietovarantoon  
Tiedostoille saatavilla tarkistussummat  
Tiedostoilla uniikit tunnisteet  
Tiedostot replikoitu toiselle medialle (toipuminen palvelun vakavasta vikatilasta)  

 

Lisätietoa palvelu-uudistuksesta