IDAn pikaopas

Jokaiselle IDAssa olevalle projektille allokoitu säilytystila on jaettu kahteen erilliseen alueeseen:

  • Valmistelualueeseen (kirjoitus/lukuoikeudet), jonne uusi IDA-palveluun tuotava data ladataan ja joka on tarkoitettu tiedostojen keräämiseen ja järjestelyyn, eli valmisteluun jäädytetylle alueelle siirtoa varten
  • Jäädyettyyn alueeseen (lukuoikeudet), jossa stabiilia tutkimusdataa säilytetään muuttumattomassa tilassa.

Valmistelualueen juurikansion nimi on projektin nimi, jonka perässä on plus "+"-merkki. "+"-merkki valmistelualueen kansion nimessä on muistuttaa datan lisäämisestä tälle alueelle.

Jäädytetyn alueen juurikansion nimi on yksinkertaisesti projektin nimi, ilman päätettä.

Tiedostojen lataaminen palveluun: siirry klikkaamalla valmistelualueen juurikansioon (kansio, jonka nimi loppuu "+"-merkkiin) ja klikkaa "+"-ikonia näkymän yläosassa lisätäksesi tiedostoja palveluun ja/tai luodaksesi alakansiota tarpeen mukaan.

IDAn valmistelualueelle ladattuja tiedostoja voidaan siirtää jäädytetylle alueelle jäädyttämällä haluttu kansio tai tiedosto jäädytystoimintovalikosta.

Jäädytetyllä alueella olevat tiedostot ovat näkyvät muille tutkimuksen pitkäaikaissäilytystä tukeville palveluille ja ne voidaan liittää osaksi tutkimusaineistokuvailuja. Valmistelualueella olevat tiedostot eivät näy muille muille palveluille eikä niitä voida liittää osaksi tutkimusaineistoja.

 

Huomaa: Tiedostot ovat varsinaisessa IDA-säilytyksessä vasta kun ne on jäädytetty.

Lue lisää IDAn käyttöoppaasta.