Komentorivikäyttö

IDA-palvelu uudistuu kesän 2018 aikana. Uudistuksen myötä nykyiset IDA-projektit migroidaan uuteen palveluun. Nämä käyttöohjeet pätevät nykyiseen IDA-palveluun ja sen käyttöliittymiin. Emme suosittele uuden metadatan luomista vanhassa IDA-palvelussa, sillä metadatan hallinta tapahtuu eri tavalla uudessa tutkimuksen pitkäaikaissaatavuutta tukevassa palvelukokonaisuudessa, joka otetaan käyttöön vuoden 2018 puolivälissä. Lisätietoa IDAn palvelu-uudistuksesta.

Uudistettu IDA on käytettävissä uudella selainkäyttöliittymällä ja komentorivillä. Nykyiset ikomennot (iRODS), Cyberduck-tiedostonsiirto-ohjelma ja CSC:n asiakasportaalin SUI My Files eivät ole käytössä palvelu-uudistuksen jälkeen.

Loppuosa tästä verkkosivusta pätee vanhaan IDA-versioon joka korvautuu kaikkien käyttäjien osalta pian uudella, ja on tarkoitettu niille, jotka yhä käyttävät vanhaa IDA-palvelua.


 

Komentorivikäytössä tunnistaudutaan CSC-tunnuksella ja IDA-salasanalla. Huomaathan, että IDA-salasana on eri kuin CSC-salasana. IDA-salasanan saa sähköpostitse IDA-profiilin luomisen yhteydessä.

Käyttäjän salasana tallentuu iinit-komennossa käyttäjän kotihakemistoon .irods/.irodsA -tiedostoon heikosti salattuna. Käyttäjän tulee huolehtia kyseisen tiedoston turvallisuudesta. Suosittelemme lopettamaan käytön aina iexit full –komennolla, joka  poistaa .irods/.irodsA –tiedoston. Komentorivikomentojen yhteys palvelimeen ei ole salattu.

Komentorivikomennot  
Komentorivikäyttö muissa ympäristöissä