Komentorivikäyttö

Komentorivikäytössä tunnistaudutaan CSC-tunnuksella ja IDA-salasanalla. Huomaathan, että IDA-salasana on eri kuin CSC-salasana. IDA-salasanan saa sähköpostitse IDA-profiilin luomisen yhteydessä.

Käyttäjän salasana tallentuu iinit-komennossa käyttäjän kotihakemistoon .irods/.irodsA -tiedostoon heikosti salattuna. Käyttäjän tulee huolehtia kyseisen tiedoston turvallisuudesta. Suosittelemme lopettamaan käytön aina iexit full –komennolla, joka  poistaa .irods/.irodsA –tiedoston. Komentorivikomentojen yhteys palvelimeen ei ole salattu.

 

Komentorivikomennot  
Komentorivikäyttö muissa ympäristöissä