Komentorivikomennot tiedoston jakamiseen

IDA-palvelu uudistuu kesän 2018 aikana. Uudistuksen myötä nykyiset IDA-projektit migroidaan uuteen palveluun. Nämä käyttöohjeet pätevät nykyiseen IDA-palveluun ja sen käyttöliittymiin. Emme suosittele uuden metadatan luomista vanhassa IDA-palvelussa, sillä metadatan hallinta tapahtuu eri tavalla uudessa tutkimuksen pitkäaikaissaatavuutta tukevassa palvelukokonaisuudessa, joka otetaan käyttöön vuoden 2018 puolivälissä. Lisätietoa IDAn palvelu-uudistuksesta.

Uudistettu IDA on käytettävissä uudella selainkäyttöliittymällä ja komentorivillä. Nykyiset ikomennot (iRODS), Cyberduck-tiedostonsiirto-ohjelma ja CSC:n asiakasportaalin SUI My Files eivät ole käytössä palvelu-uudistuksen jälkeen.

Loppuosa tästä verkkosivusta pätee vanhaan IDA-versioon joka korvautuu kaikkien käyttäjien osalta pian uudella, ja on tarkoitettu niille, jotka yhä käyttävät vanhaa IDA-palvelua.


 

Voit tehdä IDAan tallennetun tiedoston myös avoimesti ladattavaksi. Tämä vaatii oikeiden metatietojen asettamista hakemistoon ja sen alla olevaan tiedostoon (ks. alla). Tämän jälkeen voit muodostaa linkin tiedoston pysyvän tunnisteen avulla. Tunniste on automaattisesti muodostuva metadatakenttä.

Tutkimusaineiston avaaminen kuvailun kera

Jos haluat avata aineistosi julkaistuna tutkimusaineistona (metatietojen kera) voit kuvailla sen Etsimessä ja lisätä tiedoston pysyvän tunnisteen kuvailuun Etsimen Saatavuus-välilehdellä.Tällöin alla olevien ohjeiden mukaisesti avattuun tiedostoon muodostuu latauslinkki osaksi Etsin-kuvailua. Näin aineistosi varmasti linkittyy tekijäänsä pysyvästi. On tärkeää viitata tälle Etsimen sivulle, kun viittaat aineistoon. Älä siis käytä viittaamiseen IDAn tunnistetta, jotta aineistoon päätyvä näkee myös muut kuvailutiedot. Etsin tarjoaa käyttäjilleen viittausohjeita.

Avoimeen jakamiseen tarvittavat komentorivikomennot

Esimerkki: Minulla on tiedosto, johon haluan suoran latauslinkin, jonka kautta kuka tahansa voi ladata tiedoston. Tiedostopolku alla olevassa esimerkissä on IDAssa /ida/csc/idademo/spousi/published/file.txt

1. Aseta hakemistolle tarvittava metadata (kenttä "metamodel" ja arvo "Etsin"):

imeta set -C /ida/csc/idademo/spousi/published metamodel Etsin

2. Aseta tiedostolle tarvittava metadata (kenttä "availability" ja arvo "direct_download"):

imeta set -d /ida/csc/idademo/spousi/published/file.txt availability direct_download

3. Listaa tiedoston metadata, jotta näet tiedoston pysyvän tunnisteen (urn):

imeta ls -d /ida/csc/idademo/spousi/published/file.txt

Pysyvä tunniste ei välttämättä ole saatavilla heti tiedoston tallentamisen jälkeen:

attribute: Identifier.series
value: MISSING_METADATA
units:

Kun automaattisesti muodostuva pysyvä tunniste on generoitu se näkyy metadatakentän Identifier.series arvona:

attribute: Identifier.series
value: urn:nbn:fi:csc-ida-3x201703172015017954033s
units:

4. Muodosta latauslinkki yhdistämällä alla oleva osoite ja "Identifier.series" kentän arvo. Linkki alkaa toimimaan muutamien minuuttien viiveellä.

http://avaa.tdata.fi/openida/dl.jsp?pid=

urn:nbn:fi:csc-ida-3x201703172015017954033s

Yllä olevat rivit muodostavat yhdessä suoran latauslinkin tiedostoon:

http://avaa.tdata.fi/openida/dl.jsp?pid=urn:nbn:fi:csc-ida-3x201703172015017954033s