Cyberduck-asiakasohjelma

IDA-palvelu uudistuu kesän 2018 aikana. Uudistuksen myötä nykyiset IDA-projektit migroidaan uuteen palveluun. Nämä käyttöohjeet pätevät nykyiseen IDA-palveluun ja sen käyttöliittymiin. Emme suosittele uuden metadatan luomista vanhassa IDA-palvelussa, sillä metadatan hallinta tapahtuu eri tavalla uudessa tutkimuksen pitkäaikaissaatavuutta tukevassa palvelukokonaisuudessa, joka otetaan käyttöön vuoden 2018 puolivälissä. Lisätietoa IDAn palvelu-uudistuksesta.

Uudistettu IDA on käytettävissä uudella selainkäyttöliittymällä ja komentorivillä. Nykyiset ikomennot (iRODS), Cyberduck-tiedostonsiirto-ohjelma ja CSC:n asiakasportaalin SUI My Files eivät ole käytössä palvelu-uudistuksen jälkeen.

Loppuosa tästä verkkosivusta pätee vanhaan IDA-versioon joka korvautuu kaikkien käyttäjien osalta pian uudella, ja on tarkoitettu niille, jotka yhä käyttävät vanhaa IDA-palvelua.


 

Mikäli selainkäyttö SUI:n kautta vaikuttaa liian rajoittuneelta tai mikäli komentorivikäyttö ei ole mahdollisuus, Cyberduck-ohjelmalla voit Windowsilla ja Mac OS X:lla käyttää IDA:aa graafisen käyttöliittymän kautta. Seuraavat ohjeet neuvovat Cyberduckin asennuksessa ja yhteydenottamisessa IDA:aan:

Windowsille: https://avointiede.fi/web/guest/ida-cyberduck-windows

Mac OS X:lle: https://avointiede.fi/web/guest/ida-cyberduck-mac-os-x