IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelu

IDA mahdollistaa tutkimusdatan turvallisen säilytyksen. Palvelu on suunnattu Suomen korkeakouluille, tutkimuslaitoksille sekä Suomen Akatemian rahoituksella toimiville tutkijoille.

IDA-palvelu tulee uudistumaan kesän 2018 aikana. Jos olet nykyisen palvelun käyttäjä, sinuun ollaan yhteydessä kun projektisi siirretään uudistuneeseen palveluun. Jos haluat ottaa IDA-palvelun käyttöön, pyydämme odottamaan tietoa uudistuneen palvelun avaamisesta. Tiedotamme uudistuksesta näiden verkkosivujen lisäksi Twitterissä. Lisätietoa IDA-palvelun uudistuksesta.

Palvelu on tarkoitettu valmiiden tutkimusaineistojen ja tutkimuksen raakadatan säilytykseen. IDA takaa useita petatavuja tallennustilaa. Aineistojen omistajat päättävät itse tiedostojensa avoimuudesta ja käyttöpolitiikasta. Palvelu ei ole tarkoitettu arkaluontoisia henkilötietoja sisältäville aineistoille. Palvelua ei suositella käytettäväksi aineistoille, joita vielä prosessoidaan aktiivisesti.

Palveluun vietävät aineistot tulee liittää johonkin projektiin. Käyttäjät voivat kuulua yhteen tai useampaan projektiin. Pääsy aineistoon voi olla vain projektiryhmällä tai aineiston voi avata muillekin käyttäjille tai jakaa avoimesti. Projektin vastuuhenkilö hakee IDA-säilytystilaa ja toimii yhteyshenkilönä palvelun tarjoajaan päin.

IDA-palvelun hyödyt

  1. IDA on jatkuva palvelu tutkimusdatan turvalliseen säilytykseen, jota tarjotaan korkeakouluille sekä Suomen Akatemian rahoituksella toimiville tutkijoille maksuttomasti
  2. Tutkimuksen rahoittajat, kuten Suomen Akatemia, suosittelevat IDAn käyttöä ja ohjeistavat tähän rahoitusta haettaessa
  3. Yhteistyöhankkeissa saadaan käyttöön yhteinen tallennustila, joka ei ole sidottu yhden organisaation palveluihin
  4. IDA mahdollistaa suurtenkin aineistojen tallennuksen tilanteessa joissa nämä eivät mahdu organisaation tallennusjärjestelmiin
  5. IDAn tiedostoja voidaan liittää osaksi tutkimusaineistokuvailua, jonka pysyvään tunnisteeseen voidaan linkittää esimerkiksi liittyvistä julkaisuista
  6. IDAan tallennetut aineistot ovat ehdolla myös pitkäaikaissaatavuuden turvaavaan TutkimusPAS-palveluun

IDA on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama palvelu, jonka tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. IDA-palvelu perustuu avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.

Lisätietoa IDA-palvelusta

IDA palvelukuvaus
IDAn käyttöehdot asiakasportaalissa
IDA-palvelun esittelykalvot