Henkilötietolakiin perustuvat rajoitteet

Henkilötietolain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista (henkilötietolaki 1 §).

Katso lisää henkilötietolain merkityksestä aineistojen käsittelyssä Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta ja sieltä erityisesti Tietoa rekisterinpitäjälle. Olet rekisterinpitäjä, jos keräät henkilötietoja tiettyä käyttötarkoitusta varten. Silloin myös vastaat keräämiesi henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetun toimisto on päivittänyt 17.11.2010 esitteen Tietosuoja ja tieteellinen tutkimus henkilötietolain kannalta.