Finto – Sanasto- ja ontologiapalvelu

Finto on Kansalliskirjaston ylläpitämä suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu, joka mahdollistaa sanastojen julkaisun ja selailun. Palvelu tarjoaa myös rajapinnat sanastojen ja ontologioiden hyödyntämiseen muissa ohjelmistoissa.

Finto-palvelussa sanastojen kehittäjät voivat julkaista ne kaikkien saataville. Kuvailijat ja sovelluskehittäjät voivat käyttää sanastoja ja integroida ne omiin järjestelmiinsä. Finton tarjoamia sanastoja ovat mm. Yleinen suomalainen ontologia YSO sekä Yleinen suomalainen asiasanasto YSA. Lisäksi Fintosta löytyy myös lukuisia erikoisalojen sanastoja, ontologioita ja luokituksia sekä KOKO-ontologiapilvi, jossa erikoisontologiat yhdistyvät yleisontologia YSOon.

Fintossa julkaistut, pysyviin URI-tunnisteisiin perustuvat sanastot edistävät metatiedon yhteentoimivuutta ja linkittyvyyttä yli kieli- ja organisaatiorajojen. Finton tarjoamien monipuolisten rajapintojen avulla sanastoja voidaan hyödyntää erilaisissa järjestelmissä kuvailussa ja tiedonhaussa. Finton selailukäyttöliittymän taustalla toimii Kansalliskirjastossa kehitettävä avoimen lähdekoodin Skosmos-ohjelmisto.

Lisätietoa

Kansalliskirjasto
Finton API
Finton palvelukuvaus
Finton asiakaswiki
Finton ohjeet
Fintoon liittyminen