Uutiset

29.5.2018
Grischa Fraumann tutki Tampereen yliopistossa altmetriikan käyttöä korkeakoulumaailmassa. Vaikka aiheesta on paljon puhuttu, niin sen käyttö on tämän tutkimuksen perusteella vielä vähäistä ja satunnaista. Tärkeää olisikin keskustella laajasti meritoitumisesta erityisesti avoimen tieteen näkökulmasta.
Avoimen tieteen toimintaohjelma
28.5.2018
Avoin tiede on kaikkien asia. Miten toimitaan jatkossa yhdessä jotta tieteen avoimuus kasvaa? UNIFIn työryhmän uusi avoimen tieteen toimenpideohjelma julkaistiin 28.5.2018 Helsingin Yliopiston Tiedekulmassa järjestettävässä avoimessa tilaisuudessa.
28.5.2018
Avoin tiede ja data toimenpideohjelma suomalaiselle tiedeyhteisölle Suomen yliopistojen rehtorineuvoston UNIFI ry julkaisi 28.5.2018 Avoin tiede ja data toimenpideohjelman suomalaiselle tiedeyhteisölle.
22.5.2018
Liikutu tiedosta tapahtuman pääsessiossa 22.5.2018 pohdittiin yhdessä yhteiskehittämisen tavoitteita, esteitä ja niiden ratkaisuja.
22.5.2018
Yhteisluominen on tärkeä osa avointa tiedettä.
Dataviittaustiekartta julkaistu
18.5.2018
Dataviittaustiekartta suomalaiselle tiedeyhteisölle on nyt julkaistu. Sen taustalla on selvitys tutkimusdataan viittaamisen käytäntöjen vakiinnuttamisesta Suomessa.
Lisenssimaksutietokanta päivitetty
4.4.2018
Vuoden 2017 tieteellisten kustantajien lisenssimaksut on nyt julkaistu.
2.2.2018
Kansalliset kysymykset ja ohjeet datanhallintasuunnittelun tueksi on uudistettu! Työ on tehty kansallisena yhteistyönä ja niitä on ollut kirjoittamassa laaja asiantuntijajoukko. Osallistujia oli tällä päivityskierroksella korkeakouluista, muista tutkimusorganisaatioista sekä Suomen Akatemiasta. Ohjeiden päivitystyötä koordinoi Tuulitoimisto, jonka toiminnan on rahoittanut vuosina 2015 - 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriö.
1.2.2018
Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen. Tieteen ja tutkimuksen perusta on kestävä, kun tulokset ovat saatavilla koeteltaviksi. Saatavuuteen kuuluu säilyttäminen käyttökelpoisessa ja muuttumattomassa, alkuperäisyyden, ajantasaisuuden ja virheettömyyden takaavassa muodossa.

Pages