Uutiset

2.2.2018
Kansalliset kysymykset ja ohjeet datanhallintasuunnittelun tueksi on uudistettu! Työ on tehty kansallisena yhteistyönä ja niitä on ollut kirjoittamassa laaja asiantuntijajoukko. Osallistujia oli tällä päivityskierroksella korkeakouluista, muista tutkimusorganisaatioista sekä Suomen Akatemiasta. Ohjeiden päivitystyötä koordinoi Tuulitoimisto, jonka toiminnan on rahoittanut vuosina 2015 - 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriö.
1.2.2018
Tutkimusaineistojen hyödynnettävyyden kannalta pitkäaikaissaatavuus tarkoittaakin erityisesti sisällön ymmärrettävyyden varmistamista ja sen vaatimien säilytysmenetelmien soveltamista. Tällöin voidaan taata, että tulevat käyttäjät pystyvät avaamaan aineistot, tulkitsemaan sisällöt ja hyödyntämään niitä kyseisenä aikakautena käytössä olevilla välineillä. Näitä menetlmiä kutsutaan pitkäaikaissäilyttämiseksi.
1.2.2018
Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen. Tieteen ja tutkimuksen perusta on kestävä, kun tulokset ovat saatavilla koeteltaviksi. Saatavuuteen kuuluu säilyttäminen käyttökelpoisessa ja muuttumattomassa, alkuperäisyyden, ajantasaisuuden ja virheettömyyden takaavassa muodossa.
1.1.2018
Tänään on aktiivisesti keskusteltu siitä, kuinka avoimet julkaisut ovat vahvasti lisääntyneet Suomessa. Keskustelun pohjana on Jyrki Ilvan tekemä kooste vuoden 2017 avointen julkaisuiden määristä. Suunta on erittäin positiivinen - avoimet julkaisut ovat lisääntyneet kaikilla tieteenaloilla ja kaikissa korkeakouluissa. Mutta mitä kaikkea avoimen tieteen sanaston taakse kätkeytyy ja miksi avoin julkaiseminen on niin tärkeää.

Pages