Yhdessä kohti avoimempaa tiedettä


Avoimuuden syksy 2018

uusia yhteisöllisiä toimintamalleja

avoimen tieteen koordinaatiossa

 


Avoimen tieteen koordinaation suunnittelutilaisuudet keräsivät Tieteiden talolle yli kuusikymmentä ihmistä ja etäosallistujia tapahtumilla oli parhaimmillaan saman verran. Tilaisuuksista saatu kuva avoimen tieteen kentästä Suomessa antoi hyvän pohjan kehittää avoimen tieteen koordinaation tulevaisuutta yhteisesti hyväksytyllä pohjalla.

Kuulemistilaisuuksien osanottajat pohtivat, mikä heitä motivoi edistämään avoimen tieteen eri osa-alueita (tiedeyhteisön avoimuus, oppimisen avoimuus, julkaisemisen avoimuus ja datan avoimuus) ja mitä erityishaasteita he näkivät kullakin osa-alueella. Osanottajat pääsivät myös ideoimaan konkreettisia toimintatapoja, joilla avoimen tieteen koordinointia toteutetaan. Avoimuuden hyödyt vaihtelivat katsantokannan mukaan – kaikille ryhmille tärkeitä kannustimia olivat yhteiskunnallinen hyöty, tutkimuksen tehokkuus ja laatu sekä tutkijan roolin muutos. Keskustelun kiteytys löytyy täältä:

Avoimen tieteen päivät

Erityisen paljon kannatusta kuulemistilaisuuksissa sai ajatus kaksi kertaa vuodessa järjestettävistä Avoimen tieteen päivistä. Toivottiin, että päivien ohjelma kootaan yhteisöllisesti ja osallistujilla on myös mahdollisuus esitellä omia avoimen tieteen hankkeitaan. Alueellisen tasavertaisuuden vuoksi koettiin tärkeäksi, että toinen jokavuotisista tapahtumista pidetään aina muualla kuin Helsingissä.

Vahvaa kannatusta sai myös malli, jossa Avoimen tieteen päivät aloittaa plenaaripäivä, jolloin käsitellään yhteisiä esityksiä. Tapahtuman toisena päivänä kokoontuvat avoimen tieteen eri osa-alueiden asiantuntijaryhmät. Asiantuntijaryhmien työskentelyyn voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet. Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) tarjoaa työryhmille sihteerit ja ohjeet työskentelyyn. Ryhmien jäsenet etsivät yhteistuumin teemat ja ongelmat, joita ryhmät käsittelevät seuraavan puolivuotiskauden aikana.

Ensimmäiset Avoimen tieteen päivät järjestetään Helsingissä, Tieteiden talolla, 19-20.11.2018.

Viestintää avoimesta tieteestä

Kuulemistilaisuuksissa kaivattiin selkeää ja keskitettyä viestintää siitä, mitä kaikkea suomalaisen avoimen tieteen kentällä on tapahtumassa. Tätä tarvetta vastaamaan on syksyllä käynnistymässä avointiede.fi -verkkosivujen uudistus. Suunnitteilla ovat ainakin avoimen tieteen hanketietokanta sekä tapahtuma- ja koulutuskalenteri, joihin avoimen tieteen toimijat voisivat kirjata, mitä kaikkea avoimen tieteen saralla on meneillään. Lisäksi verkkosivuille on visioitu sähköistä alustaa, jossa avoimen tieteen suunnitteluryhmät voisivat käydä keskustelua ympärivuotisesti. Myös viestinnän kieli nousi keskusteluun. Kaksikielisyys (suomi/englanti) koettiin erityisen tärkeäksi kaikessa viestinnässä, jonka toivotaan tavoittavan tutkijat. Esimerkiksi asiantuntijaryhmien työskentelykieli voi kuitenkin olla luontevasti suomi, mikäli se on kaikkien osallistujien yhteinen kieli. Verkkosivu-uudistuksen lisäksi avoimen tieteen viestintää terävöittää lokakuussa aloittava avoimen tieteen uutiskirje. Uutiskirjeeseen kerätään olennaisin sisältö avoimen tieteen ajankohtaisista kysymyksistä, tapahtumista ja keskusteluista.

Päivitetty 13.12.2018 12.14