Viisas avoimuus - 3AMK yhteiset avoimuuden lupaukset

 
Mitä?
 
Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ovat sitoutuneet yhteiseen avoimuuspolitiikkaan. ”Viisas avoimuus” määrittelee tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) ja oppimisen avoimuutta organisaatioissa. Olemme määrittäneet avoimuuden periaatteiden soveltamisalueet ja tavoiteaikataulut TKI-toiminnan, oppimistoiminnan ja liiketoiminnan eri osa-alueille vuoteen 2020 asti.
Lupausten johtavana teemana on toimintamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus.  Näemme avoimuuden arvona, joka ilmenee erityisesti vaikuttavana yhteistyönä, avoimena tiedonkulkuna ja infrastruktuureina, eettisinä toimintatapoina sekä avoimuutta edistävänä toimintakulttuurina. Avoimuudella lisäämme toimintamme tehokkuutta ja tehostamme julkisella rahoituksella saavutettavaa yhteiskunnallista hyötyä.
 
Tavoitteet
 
Noudatamme Euroopan Komission avoimen saatavuuden periaatetta “As open as possible, as closed as necessary”. Tavoitteenamme on, että avaamme infrastruktuurit ja ympäristöt, aineistot, menetelmät ja tulokset aina kun se on mahdollista. Avoimuudesta voimme poiketa perustellusta syystä, esim. jos henkilötietojen ja yksityisyyden suoja, tulosten kaupallinen hyödyntäminen tai toiminnan tavoitteet vaarantuvat avoimuudesta.
Viisasta avoimuutta on myös se, että hyödynnämme omassa toiminnassamme muiden avaamia infrastruktuureja, ympäristöjä, aineistoja, menetelmiä ja tuloksia aina kun mahdollista.
 
Lupauksemme
 
Panostamme avoimeen ja vaikuttavaan yhteistyöhön
 
1. Teemme toimintaamme ja osaamistamme näkyväksi ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteiskunnan kehittämiseen
2. Vaikutamme alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa tuoden ammattikorkeakoulujen näkökulmaa avoimuuden toimintamalleihin
3. Meillä syntyvät aineistot, menetelmät ja tulokset ovat uudelleenkäytettävissä ja hyödynnettävissä
 
Hyödynnämme avointa tietoa ja kehitämme avoimuutta edistävää infrastruktuureja
 
4. Hyödynnämme TKI-, oppimis- ja liiketoiminnassa avoimia aineistoja, menetelmiä ja tuloksia
5. Tarjoamme henkilöstöllemme aineistonhallinnan ohjeistusta, infrastruktuurin, työvälineitä ja palveluita
6. Hyödynnämme olemassa olevia ja kehitämme tarvittaessa uusia avoimia TKI- ja oppimis- ja liiketoiminnan infrastruktuureja ja ympäristöjä
 
Pidämme kiinni lainsäädännöllisistä ja eettisistä periaatteista
 
7. Tarjoamme henkilöstöllemme tukea avoimuuteen liittyvien juridisten ja eettisten kysymysten tunnistamiseen ja ratkaisemiseen
8. Jokainen meistä noudattaa aineistojen hallinnassa, avaamisessa ja käyttämisessä lainsäädäntöä, hyvää tieteellistä käytäntöä, tutkimuseettisiä ohjeita, rahoitus- ja sopimusehtoja, hyvää aineistonhallinta tapaa ja ammattikorkeakoulun ohjeita ja määräyksiä
9. Jokainen meistä huolehtii käyttämiensä luottamuksellisten, salassa pidettävien ja arkaluonteisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta
 
Edistämme avointa toimintakulttuuria
 
10. Rakennamme avoimuuteen perustuvaa toimintakulttuuria ja seuraamme sen toteutumista arjen toiminnassamme
 
 
Teksti: Susanna Näreaho (Metropolia), Hanna Lahtinen (Laurea) ja Pekka Lahti (Haaga-Helia)
 
Päivitetty 21.1.2019 09.19