Koordinaation suunnittelutilaisuudet

Osallistu avoimen tieteen koordinaation suunnitteluun! Tilaisuuteen voi osallistua paikalla tai etänä.
 
 • Avoin tiedeyhteisö – maanantai 24.9. klo 12.30-15.30 - Tilaisuuden ohjelma ja etälinkit (.docx)
 • Avoin oppiminen – keskiviikko 26.9. klo 13-16 - Tilaisuuden ohjelma ja etälinkit (.docx)
 • Avoin julkaiseminen – maanantai 1.10. klo 13-16 - Tilaisuuden ohjelma ja etälinkit (.docx)
 • Avoin data – tiistai 2.10. klo 13-16 - Tilaisuuden ohjelma ja etälinkit (.docx)
 
Tilaisuudet järjestetään Tieteiden Talolla, Sali 505, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
 
Näissä tilaisuuksissa halutaan kuulla tutkijoiden, tutkimuspalveluiden, tieteellisten kirjastojen ja tutkimusorganisaatioiden hallinnon näkemyksiä, ajatuksia sekä kysymyksiä.
 
Tilaisuuksien keskusteluista tehdään kooste, joka julkaistaan tällä sivulla viikolla 41.
 
Suunnittelutilaisuuksien tavoitteena on:
 
 • luoda laaja katsaus siihen mitä tapahtuu kunkin avoimen tieteen teeman ympärillä – mitä työryhmiä, hankkeita, linjauksia on tekeillä/tehty?
 • pohtia mitkä kysymykset ovat juuri nyt tärkeitä ja ajankohtaisia · selvittää mitkä ovat suurimmat haasteen avoimelle tutkimukselle
 • kerätä ehdotuksia, miten viestintää voitaisiin parantaa
 • miettiä millä kokoonpanolla ja pelisäännöillä yhteistyö toimisi parhaiten osana kansallista koordinaatiota
 
Tilaisuuksien taustaa
 
TSV otti vastuun avoimen tieteen kansallisesta koordinaatiosta ATT-hankkeen jälkeen. Uusi koordinaatiorakenne hakee muotoaan tänä syksynä ja käynnistyy 2019 alussa. Tavoitteena on luoda yhteistoiminnan malli, jossa kaikkien ääni tulee kuulluksi, tieto kulkee ja pystytään tekemään koko suomalaista tutkimusyhteisöä ohjaavia linjauksia ja päätöksiä. Tähän mennessä on asiaa pohdittu tiedeyhteisön eri organisaatioiden edustajien kanssa useissa erilaisissa täsmäryhmissä. Kaikki tutkimusyhteisön toimijat ovat halukkaita osallistumaan yhteiseen toimintaan, koordinaation ja päätöksentekoon. Koordinaatiota on hahmoteltu monissa keskusteluissa, joista yhteenveto löytyy täältä: linkki powerpoint tiedostoon
 
Nyt keskitytään asiantuntijoiden ja erityisesti tutkijoiden rooliin koordinaatiossa. Tavoitteena on koota avoimen tieteen tekijät ja osaajat pohtimaan kansallisen koordinaation mahdollisuuksia, avoimen tieteen keskeisimpiä kysymyksiä sekä koordinaatiolle oleellisia viestinnän ratkaisuja. Tätä tarkoitusta varten järjestetään kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia neljästä avoimen tieteen teemasta:
 • avoin data
 • avoin julkaiseminen
 • avoin oppiminen
 • avoin tutkimusyhteisö
Päivitetty 11.2.2019 12.31